Program de studiu la specialitatea Ingineria Produselor Textile şi din Piele

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Bazele compoziției

Bazele tehnologiei confecțiilor

Educația fizică I, II

Fizica și electrotehnica

Grafica inginerească

Limba engleză I

Limba engleză II

Limba franceză I

Limba franceză II

Limba română I

Limba română II

Matematica superioară I

Matematica superioară II

Practica de inițiere

Pictura și grafica de costum

Studiul materialelor textile I

Tehnologia confecțiilor I

 

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Bazele proiectării artistice a vestimentației

Confort vestimentar

Electrotehnica și echipamente electrice

Etica comunicării și psihologia managerială

Filosofia

Mașini și aparate industriale

Materiale pentru îmbracaminte

Mecanica tehnica

Modelarea constructivă a produselor vestimentare

Politologia

Practica constructiv tehnologică

Practica constructiv tehnologică (modulul tehnologic)

Proiectarea artistică a vestimentației I

Tehnologia confecțiilor I

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria economică

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Elaborarea documentației de proiectare

Elaborarea documentației tehnologice

Management

Marketing

Metrologie, standardizare și asigurarea calității

Practica de producție

 

Proiectarea artistică a vestimentației II

Proiectarea artistică a vestimentației III

Proiectarea fluxurilor tehnologice

Proiectarea întreprinderilor de confecții I

Proiectarea produselor vestimentare

Tehnologia confecțiilor II

Tehnologia economisirii resurselor

Utilaje pentru confecții din țesături

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Bazele statului și dreptului

Economica și statistica ramurii

Modelarea formelor vestimentare

Practica de documentare pentru proiectul de licență

Proiectarea asistata de calculator

Proiectarea întreprinderilor de confecții II

Proiectarea seriilor și sistemelor de modele

Securitatea și sănătatea în munca

 

Program de studiu la specialitatea Inginerie şi Management în Industria Uşoară

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Bazele tehnlogiei confecțiilor I (îmbrăcăminte)

Bazele tehnlogiei confecțiilor II (încălțăminte)

Educația fizică I

Educația fizică II

Fizica

Geometrie descriptivă

Limba străină I și II (engleză)

Limba străină I și II (franceză)

Limba română I (alolingvi)

Limba română II (alolingvi)

Macroeconomia și microeconomia

Management general

Matematica superioară I

Matematica superioară II

Practica de inițiere

Statistica

Tehnologii informaționale

Teoria economică

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Cercetări operaționale

Contabilitatea și management financiar

Drept economic

Electrotehnica și echipamente electrice

Elemente de proiectare a încălțămintei

Etica și bazele comunicării

Formarea și prelucrarea bazelor de date

Managementul resurselor umane

Marketing

Materiale pentru încălțăminte și marochinărie

Mecanica tehnică

Politologia

Practica în producție

Psihologia managerială

Relații economice internaționale

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Bazele statului și dreptului

Comportament organizațional

Economia producerii

Filosofia

Managementul inovației

Management operațional

Managementul performanței

Negocieri în afaceri

Practica managerială

Procese de fabricație a încălțămintei I

Procese de fabricație a încălțămintei II

Proiectarea fluxurilor tehnologice

Sisteme informaționale în management

Utilaj în industria confecțiilor din piele

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Analiza activității economice

Bazele antreprenoriatului

Logistica

Managementul calității

Practica de documentare pentru elaborarea proiectului de licență

Securitatea și sănătatea în muncă

Program de studii la specialitatea Design si tehnologii poligrafice

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Tehnologii informationale aplicate

Limba engleza I

Grafica inginereasca DTP

Franceza II

Franceza I

Limba romana I

Limba romana II

Matematica superioara I

Matematica superioara II

Poligrafie generală F

Procese editoriale

Tehnologii informationale aplicate

Fizica si chimia polimerilor

Fizica F

Educația fizică

Design grafic I=Tipografica, Istoria si arta scrisului F

Bazele reprezentarii obiectuale II

Bazele reprezentarii obiectuale I

Bazele compozitiei

Practica artistica_DTP_FTP

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Bazele reprezentarii obiectuale IV_DTP_FTP_F

Design Grafic III și Fotografia_DTP_FTP_F

Etica si cultura profesionala_DTP_FTP

Filosofia_DTP_FTP

Istoria artei si a designului_DTP_FTP_F

Politologia_DTP_FTP

Practica de design+editoriala DTP_FTP

Tehnologii de tipar I – Tiparul offset_DTP_FTP

Teoria economica_DTP_FTP_an.II

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Bazele reprezentării obiectuale V_DTP_FTP_F

Bazele reprezentarii obiectuale VI_DTP_UTM_F

Design Grafic IV și Media Design_DTP_FTP_F

Design Grafic V_DTP_FTP_F

 

Marketing_DTP_FTP_F

Mercendasing_DTP_FTP_F

Practica de design+productie_DTP_FTP

Procese post-press _DTP_FTP

Tehnologii de finisare a produselor tipografice_DTP_FTP_FF pdf

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Bazele statului si dreptului_2011_DTP_FTP

Desenul VII_2011_DTP_FTP Design Grafic VI_DTP_FTP_F

Metode si mijloace de cercetare_2011_DTP_FTP_F

Metrologie, standardizare si asigurarea calitatii_2011_DTP_FTP_F

Planificarea sistemelor de fabricatie poligrafice_DTP_FTP

Proiectarea intreprinderilor 2011_DTP_FTP

Protectia muncii si a mediului ambiant_DTP_FTP

Sisteme automatizate de fabricatie in poligrafie_2011_DTP_FTP