Programe de studii:

  • Design și dezvoltare de produs;
  • Inginerie şi managementul afacerilor în industria uşoară;
  • Design vestimentar și textil;
  • Design și tehnologii poligrafice.

Studiile superioare de master (90 ECTS) au o durată de 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master; calificarea obţinută este relevantă pe piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat.

 

Program de studii la specialitatea Design si Dezvoltare de Produs

Programul de master Design și tehnologii poligrafice