Programe de studii


  • Design și dezvoltare de produs
  • Inginerie şi managementul afacerilor în textile
  • Design vestimentar și textil
  • Design și tehnologii poligrafice

 

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II