Olga SUGAC

Șef de program
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
Tel: +373 22 31-06-82
E-mail: olga.sugac1@dttp.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Programul de studii de licență Tehnologia și Designul confecțiilor textile – TDCT (inițial specialitatea Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor Textile), înființat în 1989, reprezintă un program de bază de la care s-a început formarea specialiștilor pentru industria confecțiilor textile. Este o specialitate unică, fără analogii în Republica Moldova, care pregătește ingineri-proiectanți şi ingineri-tehnologi pentru domeniul confecțiilor textile. Absolvenții acestui program sunt foarte solicitați de agenți economici din țară şi peste hotare şi garantat vor avea oferte pentru angajare sau vor putea deschide o afacere proprie.

Competențe obținute:

În cadrul studiilor la facultate studenții acestui program obțin următoarele competențe de bază:

  • Crearea artistică a modelelor şi elaborarea sistemelor industriale de modele vestimentare;
  • Proiectarea şi modelarea produselor vestimentare cu utilizarea diferitor metode de proiectare şi a softurilor specializate moderne;
  • Confecționarea produselor vestimentare de diferite sortimente;
  • Utilizarea rațională a resurselor materiale şi umane în procesul de producție;
  • Elaborarea documentației tehnice pentru lansarea modelelor noi în procesul de fabricație;
  • Organizarea proceselor de producere.

ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR

Absolvenții pot activa în calitate de inginer-proiectant, inginer-tehnolog, modelier, inginer responsabil de calitate, inginer-marketolog, supervizor sector de producție, manager al subdiviziunilor/întreprinderilor de confecții.