Facultatea de Industrie Ușoară ca subdiviziune de instruire a cadrelor inginerești și-a început activitatea la 2 februarie 1995, odată cu transferul la Universitatea Tehnică a Moldovei a dlui Constantin Spînu, doctor în studiul artelor, cercetător științific superior la Institutul de Istoria și Teoria Artelor al Academiei de Științe a Moldovei. Exercitând funcția de decan al facultății cu începere din data fondării acesteia și până la reîntoarcerea în anul 2013 la Academia de Științe a Moldovei, doctorului Constantin Spînu i-a revenit deloc ușoara sarcină de a consolida, la etapa de formare a Facultății, colectivul eterogen al deja existentei Catedre Tehnologia și Proiectarea Constructivă a Confecțiilor, fondată în anul 1991 în cadrul Facultății de Tehnologie a UTM.

Deja în luna noiembrie a anului 1995, în baza corpului profesoral-didactic al existentei Catedre Tehnologia și Proiectarea Constructivă a Confecțiilor (TPCC) au fost constituite trei catedre noi: Tehnologia Confecțiilor din Țesături și Tricoturi (TCŢT), Modelarea Confecțiilor din Țesături și Tricoturi (MCŢT), Bazele Designului și Creației Tehnice (BDCT). 

În anul 1998, în cadrul Facultății a fost fondată o nouă Catedră — Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Piele (MTCP), șef al catedrei a fost numită Valentina Bulgaru, doctor în științe tehnice. În același an s-au înmatriculat primii studenți la specialitatea Tehnologii poligrafice, procesul de instruire fiind asigurat de colectivul didactic al Catedrei BDCT. În anul 2005, Catedra Bazele Designului și Creației Tehnice a fost divizată în două Catedre: Design și Tehnologii Poligrafice (DTP), șef catedră — dr. Viorica Scobioală și Design vestimentar (DV), șef catedră — Elena Musteață.
Pe parcursul anilor, Facultatea s-a dezvoltat inițiind procesul de instruire încă la două noi specialități: în anul 1999 la specialitatea „Inginerie și management în industria ușoară”, Catedra responsabilă — MTCP, și în 2012 la specialitatea „Arte decorative”, opțiunea Design textil, Catedra responsabilă —DV. 

În februarie 2019, în urma comasării departamentelor: Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele, Design Vestimentar și Design și Tehnologii Poligrafice s-a format Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie .

În anul 2015 a fost inaugurat Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii.

Pe 14 iulie 2022, a intrat în vigoare șiOrdinul rectorului UTM, nr. 379-r din 11.07.2022 „Cu privire la reorganizarea și redenumirea Facultății Textile și Poligrafie”, care stipulează redenumirea Facultății de Textile și Poligrafie în Facultatea de Design, iar structura acesteea va fi formată din 2 departamente:

– Departamentul Design și Tehnologii în Textile în urma redenumirii Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, șefă departament Marcela IROVAN, conf.univ., dr.;

– Departamentul Design Industrial și de Produs în urma transferului Departamentului Design Industrial și de Produs de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, șef departament Valeriu PODBORSCHI, conf.univ.

DECANI AI FACULTĂȚII

 Constantin SPÎNU, conf. univ., dr.,
1995–2013
Valentina BULGARU, conf. univ., dr.,
2013–2021
Sergiu TRONCIU, conf. univ., dr.,
2021–prezent
 

 

CERTIFICATE DE EVALUARE A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII