Decanul facultății

Sergiu Tronciu, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971, (+373) 78802049
 • e-mail: sergiu.tronciu@arh.utm.md

 

Prodecan pentru activitatea didactică

Cristina Iachimov, l.univ.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971
 • e-mail: cristina.iachimov@tctt.utm.md

 

Șef departament Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie

Marcela Irovan, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971
 • e-mail: marcela.irovan@mctt.utm.md

 

 

Coordonator relații internaționale FTP

Angela Scripcenco, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 69213397
 • e-mail: angela.scripcenco@adm.utm.md

 

Secretar documentaţie studii, decanat

Victorica Ivaşco

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971
 • e-mail: victoria.ivasco@ftp.utm.md

 

Șef program Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile, ciclul I

Olga Sugac, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 79470095
 • e-mail: olga.sugac1@dv.utm.md

 

Șef program Design Vestimentar Industrial, ciclul I

Alina Tocarciuc, l.univ.,drd.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 67682880
 • e-mail: alina.tocarciuc@dv.utm.md

 

Șef program Design și Tehnologii Poligrafice, ciclul I

Viorica Cazac, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 310682
 • e-mail: viorica.cazac@dtp.utm.md

 

Rensponsabil master

Angela Ghelbet, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 67400907
 • e-mail: angela.ghelbet@mtcp.utm.md

 

Redactor site

Elena Florea-Burduja, l.univ.,drd.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 69170725
 • e-mail: elena.florea@mctt.utm.md