Decanul facultății

Sergiu Tronciu, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971, (+373) 78802049
 • e-mail: sergiu.tronciu@ftp.utm.md

 

 

 

 

 

PRODECANĂ

Cristina EFREMOV,  lect. univ., dr. ing.

e-mail: cristina.efremov@fd.utm.md

 

 

 

 

 

 

PRODECANĂ

Ala CARCEA , prof. univ

e-mail : ala.carcea@dip.utm.md

 

 

 

 

 

 

 

Șef departament Design și Tehnologii în Textile

Marcela Irovan, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971
 • e-mail: marcela.irovan@dttp.utm.md

 

 

 

Coordonator relații internaționale FTP

Angela Scripcenco, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 69213397
 • e-mail: angela.scripcenco@dttp.utm.md

 

 

 

Secretar documentaţie studii, decanat

Victoria Ivaşco

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 323971
 • e-mail: victoria.ivasco@ftp.utm.md

 

 

 

Șef program Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile, ciclul I

Olga Sugac, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 79470095
 • e-mail: olga.sugac1@dttp.utm.md

 

 

 

Șef program Design Vestimentar Industrial, ciclul I

Alina Tocarciuc, l.univ.,drd.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 67682880
 • e-mail: alina.tocarciuc@dttp.utm.md

 

 

 

Șef program Design și Tehnologii Poligrafice, ciclul I

Viorica Cazac, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 22 310682
 • e-mail: viorica.cazac@dttp.utm.md

 

 

 

 

Rensponsabil master

Angela Ghelbet, conf.univ.,dr.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 67400907
 • e-mail: angela.ghelbet@dttp.utm.md

 

 

 

Redactor site

Cristina Ghencea, a.univ.,drd.

Date de contact
 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova, str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
 • Telefon: (+373) 67919766
 • e-mail: cristina.ghencea@dttp.utm.md