Cuvânt de salut al decanului facultății, conf.univ., dr. Sergiu Tronciu

s

Creativitatea ne deschide acea perspectivă asupra realității, care ne poate oferi, într-un mod armonios, gândire integră și plenitudine a vieții.

Bine ați venit pe site-ul Facultății de Design!

Suntem o echipă dinamică și ambițioasă de studenți creativi și cadre didactice experimentate în domeniu. Tindem să creăm la facultate un mediu de studiu centrat pe student, în care simbioza teoriei și practicii, pe platforma creativității și inovației, asigură formarea integră a viitorilor specialiști în domeniile textilelor și poligrafiei, cu abilități de design-proiectare și competențe tehnice relevante.

Oportunități deosebite pentru studenții facultății noastre oferă Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” al UTM. Acest centru inovativ contribuie, primar, la formarea și perfecționarea competențelor și abilităților speciale ale studenților, designerilor începători și specialiștilor din domeniu, în corespundere cu solicitările sectorului de producere, bazându-se pe cele mai bune practici educaționale și tehnologii avansate de design-proiectare și fabricație tehnologică a vestimentației, accesoriilor și încălțămintei. Aici tinerii au posibilitatea de a-și dezvolta propriile idei și proiecte, accesând utilaje de ultimă generație, resurse ale unei biblioteci impunătoare (inclusive, electronice), softuri specializate de proiectare a confecțiilor și încălțămintei etc.

De menționat, că absolvenții Facultății de Design sunt permanent solicitați pe piața muncii, peste 80% dintre aceștia fiind angajați în sectorul industriei ușoare. Ne bucură faptul, că o bună parte dintre cei care au finalizat programele de studii la facultate lansează și gestionează cu succes afaceri proprii.

Acest fapt ne motivează să activăm în continuare cu dăruire, să eficientizăm procesele și programele de studii, să cream noi conținuturi și oportunități pentru studenții FD. Astfel, acordurile de mobilitate, încheiate la nivel de facultate, permit studenților noștri să studieze în străinătate pentru o perioadă de 3-12 luni, preluând cele mai bune experiențe instructive/profesionale în cadrul instituțiilor de profil din România, Portugalia, Spania, Austria, precum și din alte țări.


Facultatea Design – privire de ansamblu:
  • 1 departament
  • 43 de cadre didactice
  • 480 studenți
  • programe de mobilitate
  • concursuri studenţeşti de creaţie
  • 6 brevete de invenţie
  • expoziţii de artă şi design vestimentar atât în țară, cât și peste hotare
  • Centru de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPHouse”
  • Laborator Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs
  • Simpozion științific interuniversitar internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing”

 

GHIDUL STUDENTULUI FD