CUNOAŞTE-NE

Vă salută decanul facultății, conf. univ., dr., Valentina Bulgaru

Arta oferă o nouă perspectivă asupra realităţii, îmbogăţind vieţile noastre în diverse moduri.

Bine aţi venit pe site-ul Facultăţii Textile şi Poligrafie. Suntem o echipă creativă cu studenţi entuziaşti şi cadre didactice cu experienţă bogată în domeniu. Facultatea noastră reprezintă un mediu de studiu centrat pe student  și asigură dezvoltarea abilităţilor artistice şi competenţelor tehnice. Noţiunile teoretice întâlnesc practica. Astfel, studiile oferite sunt îndreptate spre proiecte şi activităţi practice.

Studenţii au oportunitatea de a-şi dezvolta ideile în cadrul laboratoarelor, studiourilor şi atelierilor facultăţii, dar şi în cadrul Centrului de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPHouse” – unicul în ţara noastră. Aici studenţii au acces la utilaje de ultimă generaţie, bibliotecă electronică, softuri specializate de proiectare a confecţiilor şi încălţămintei.

Absolvenţii FTP sunt la mare căutare pe piaţa muncii, iar o mare parte dintre ei gestionează propriile afaceri. Datele statistice arată că peste 80% dintre absolvenţi sunt angajaţi în domeniul industriei uşoare. Aceste cifre ne bucură şi ne motivează să dezvoltăm continuu programul de studiu, astfel încât studenţii noştri să fie pregătiţi pentru o carieră bogată în avantaje. Datorită acordurilor de mobilitate, studenţii noştri pot studia de la 3 la 12 luni în Portugalia, Austria, Spania, România, precum şi în alte ţări. Credem în potenţialul studenţilor noştri şi îi încurajăm să exploreze necunoscutul şi să realizeze lucrurile într-un mod personal şi  îndrăzneţ – depăşind limitele.


Facultatea Textile și Poligrafie – privire de ansamblu:

  • 1 departament
  • 43 de cadre didactice
  • 480 studenți
  • programe de mobilitate
  • concursuri studenţeşti de creaţie
  • 6 brevete de invenţie
  • expoziţii de artă şi design vestimentar atât în țară, cât și peste hotare
  • Centru de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPHouse”
  • Laborator Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs
  • Simpozion științific interuniversitar internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing”