Cercetare științifică


  • Probleme de proiectare inginerească în industria de confecţii din ţesături şi tricoturi
  • Optimizarea tehnologiilor şi proceselor de fabricaţie a produselor vestimentare
  • Teoria şi metodologia instruirii profesionale
  • Optimizarea proiectării și tehnologiei produselor din piele și înlocuitori și management industrial
  • Design vestimentar și textile
  • Valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Republicii Moldova prin produsele publicitare, editoriale și tipografice, inclusiv în contextul integrării europene
  • Protecția, conservarea, modernizarea tehnologiilor și îmbunătățirea continuă a produselor publicitare, editoriale și tipografice în condiții de eficiență economică, prin prisma asigurării sănătății, securității ecologice și a securității muncii