Premii de la Concursul Internațional al tinerilor designeri «СОЗВЕЗДИЕ «КАШТАН»-2021

În ultimele zile ale anului 2021, trei studente de la Facultatea Textile și Poligrafie au participat la al XIХ-lea Concurs Internațional al tinerilor designeri «СОЗВЕЗДИЕ «КАШТАН»-2021, desfășurat la Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev (Ucraina). Tematica concursului a fost axată pe elaborarea unei ținute sau a unui decor pentru sărbătorile de Crăciun și Revelion. Concursul s-a desfășurat online, participanții având sarcina de a elabora un produs vestimentar și a crea un clip video pentru prezentarea produsului.

Studentele Facultății Textile și Poligrafie au obținut trei premii pentru creațiile lor inspirate (https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14215/):

Daniela BARONCEA, gr.DVI-191, FTP, cu produsul „IDENTITY”, a obținut locul I în categoria «СВЯТКИ», https://youtu.be/VBrsB3k36BU, coordonatori Alina TOCARCIUC și Mariana COJOCARU.

Valentina Frunze, gr. DDP-221M, FTP, cu produsul „Snow Queen”, s-a clasat pe locul ІІ în categoria «НОВОГОДНИЙ БАЛ» – https://youtu.be/m328M4n0xDU, coordonatori: Marcela IROVAN și Elena FLOREA BURDUJA.

Daniela RAILEAN, gr. DVI-191, FTP, cu produsul „DOR”, s-a clasat pe locul ІІІ în categoria «СВЯТКИ» –  https://youtu.be/kG2frCPR0yE; coordonatori: Alina TOCARCIUC și Mariana COJOCARU.

În spatele succesului studenților stă o echipă de profesioniști: Sergiu TRONCIU, Marcela IROVAN, Nadejda CIOBANU, Elena FLOREA BURDUJA, Ana CARAUȘ, Alina TOCARCIUC, Mariana COJOCARU – cadre didactice de la FTP. Fotografiile au fost realizate de Anastasia DANILOV, studenta programului „Design și tehnologii poligrafice”, în studioul „Felinar” din Chișinău, iar materialele textile pentru confecționarea produselor vestimentare au fost procurate cu sprijinul administrației Universității Tehnice a Moldovei.

Facultatea Textile Poligrafie a UTM fructifică cu succes colaborarea cu Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev (https://ru.knutd.edu.ua/), universitate  care se clasează printre cele mai bune școli de design din lume.

Sincere felicitări studentelor premiante și profesorilor lor! LA MULȚI ANI și mult succes în continuare!

 

START INOVAȚIEI ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ

Un Acord de Parteneriat pentru dezvoltarea sectorului industriei ușoare din Republica Moldova a fost semnat de Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Suedia cu Asociația Patronală din Industria Ușoară, Universitatea Tehnică, dar și ZIPhouse.

Industria ușoară este sectorul ce are peste 27.000 angajați, marea majoritate fiind femei. Este în top 3 industrii exportatoare din R. Moldova, ajungând la cifra de 329 milioane USD în 2020.

Schimbările din industria de fashion dictează noi abordări inovatoare și sustenabile pentru a fi competitivi pe piață, iar Republica Moldova are ambiția de a deveni pionier al modei durabile și digitale, țară producătoare cu valoare adăugată pentru piețele occidentale și casă pentru mărcile premium.

Acordul de parteneriat stabilește angajamentul părților semnatare de a spori competitivitatea sectorului industriei ușoare pe plan național și internațional. Prioritățile setate în acord sunt ambițioase și își propun să aducă următoarele schimbări în următorii 5 ani: creșterea anuală a exporturilor până la 500 Milioane USD, creșterea costului per minut până la 15 eurocenți, creșterea salariului mediu de până la 500 euro lunar și menținerea numărului de angajați, trecerea de la serviciile de cusut (CMT) la produs creat și fabricat în Moldova (FOB), obiective care să determine transformarea digitală și sustenabilă a industriei.

Pentru a obține aceste rezultate, au fost agreate următoarele acțiuni pentru următoarele șase domenii-cheie:

Sustenabilitatea și circularitatea: includerea în programele de învățământ superior din domeniul textilelor și a designului a subiectelor de dezvoltare durabilă și circularitate;  armonizarea standardelor naționale de conformitate cu cele europene; instruirea întreprinderilor în reducerea cantității de deșeuri în procesul de producere; încurajarea adoptării tehnologiilor noi pentru a spori sustenabilitatea sectorului.

Digitalizarea, automatizarea și productivitatea: implementarea programelor de Smart Factory; investiții în dezvoltarea platformelor de digitalizare a pieței brandurilor autohtone;  crearea unui birou comun de vânzări și marketing; negocierea colectivă a termenilor și condițiilor favorabile cu furnizorii de echipamente industriale.

Forța de muncă competitivă și competențele viitorului: asigurarea condițiilor înalte de muncă pentru angajați;  instruirea tinerilor designeri în cadrul Digital Fashion Academy; instruirea șomerilor pentru a își găsi loc de muncă în industria textilă; lansarea unei campanii naționale de marketing pentru a promova  sectorul în rândul tinerilor;

Servicii cu valoare adăugată, vânzări și marketing: creșterea numărului companiilor ce operează pe modele FOB vs CMT; diversificarea surselor de aprovizionare cu accent pe materialele sustenabile; extinderea piețelor de vânzările pentru mărcile private, dezvoltarea unei strategii naționale de vânzări și marketing în sector, instruirea targhetată a companiilor în vânzări și marketing; abordarea de marketing colectiv între mărcile moldovenești pe platformele locale și internaționale.

Marketing colectiv și branding național: promovarea națională și internațională a produselor locale și a expertizei sectorului industriei fashion sub brandul umbrelă „Made in Moldova”.

Politici de reglementare și stimulare pentru dezvoltarea durabilă a industriei ușoare: susținerea și promovarea politicilor favorabile afacerilor și a cadrului de reglementare care să stimuleze dezvoltarea afacerilor, antreprenoriatul durabil și comerțul echitabil, pentru a spori competitivitatea pe plan internațional.

Proiectul Tehnologiile Viitorului a semnat acorduri similare de parteneriat și cu Ministerul Culturii – în domeniul industriilor creative și media digitală, cu Ministerul Economiei în sectorul economiei digitale, cu Moldova Innovation Technology Park în dezvoltarea competitivă a sectorului TIC.

Proiectul Tehnologiile Viitorului este o continuare strategică a Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat în perioada septembrie 2015 – septembrie 2021, care a avansat competitivitatea a patru sectoare economice emergente – viticultura, turismul, industria ușoară și tehnologiile informaționale. Proiectul are un buget total de 32,8 mln USD, acordați de USAID și Suedia, și va fi implementat în perioada 2021-2026.
 

Câștigătorii Winter Festival 2021

Într-o atmosferă de sărbătoare, cu poezii,  cântece și colinde, s-a desfășurat  ceremonia de totalizare a concursului universitar Winter ARCHDESIGN Festival-2021, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Ajuns la a III-a ediție, concursul din acest an a avut genericul „Pace și încredere”, în conformitate cu titlul enunțat de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2021– Anul Păcii și Încrederii.

Lucrările și proiectele de design au ilustrat elocvent și original cele două noțiuni-repere – Pace și Încredere, transpuse în limbajul metaforic al creației artistice. Rezultatele creației tinerilor designeri au fost jurizate de personalități notorii în domeniu: Teodor NAVAL – arhitect, fondator al companiei OLD ARCHITECTURE SRL; Carolina TULGARA – designer, director executiv al Centrului de Excelență al UTM ZIPhouse; Sergiu MÎNDRESCU – art-director al studioului „SERMINDES STUDIO” SRL; Iulian POIA – designer, director general al companiei „IndART” SRL; Jana ȘVEȚ – șef Departament Tipar, Combinatul Poligrafic din Chişinău.

Organizatorii evenimentului: Sergiu TRONCIU – președintele Festivalului, şi Ala CARCEA – vicepreşedinte, exprimă mulțumiri rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, decanilor, șefilor de departamente şi de program, studenţilor, membrilor juriului! La fel, sincere mulțumiri și urări de bine și prosperitate în anul care se apropie celor care au contribuit la organizarea acestui frumos și creativ festival: Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, UTM, Centrului Ziphouse, UTM; companiilor Tromigou, Astral Proiect SRL, Oldarchitecture; magazinelor Papetăria Grif, Art Atribut; partenerilor media Moldova 1, Diez.Md.

Sincere felicitări câștigătorilor:

Categoria de concurs „Grafică: realizare manuală”

Maksym KALUIAN, gr. ARH-192, Diplomă de gr. I și Premiu de 750 lei;

Valentin BABEICA, gr. ARH-192, Diplomă de gr. II și Premiu de 650 lei;

Nadejda MORARU, gr. DI-201, Diplomă de gr. III și Premiu de 500 lei.

Categoria de concurs „Grafică: realizare digitală”

Olga VERETIUC, gr. ARH-193, Diplomă de gr. I și Premiu de 750 lei;

Iuliana CEBAN, gr. DIN-201, Diplomă de gr. II și Premiu de 650 lei;

Marina ANDREICENCO, gr. ARH-171, Diplomă de gr. III și Premiu de 500 lei.

Categoria de concurs „Compoziție volumetrică: jucării”

Mariana CATANA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. I și Premiu de 800 lei;

Iulia MAXIMCIUC, gr. DIN-211, Diplomă de gr. II și Premiu de 700 lei;

Daria STIOPCHIN, gr. ARH-173, Diplomă de gr. III și Premiu de 600 lei.

Categoria de concurs „Compoziție volumetrică: instalații”

Sandu GORIȚA, gr. DI-211, Diplomă de gr. I și Premiu de 800 lei;

Vladimir MELNIC, gr. ARH-192, Diplomă de gr. II și Premiu de 700 lei;

Alina CONDREA, gr. ARH-192, Diplomă de gr. III și Premiu de 600 lei.

Categoria de concurs „Video: animație, gif”

Mircea ZUBCU, gr. DI-211M, Diplomă de gr. I și Premiu de 3000 lei;

Irina POPA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. II și Premiu de 2000 lei;

Alexandra MOLDOVAN, gr. ARH-193, Diplomă de gr. III și Premiu de 1000 lei.

Categoria de concurs „Hrănitoare şi case pentru păsări & animale”

Mariana CATANA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. I și Premiu de 3000 lei;

Arina CAZAC, gr. DI-191, Diplomă de gr. II și Premiu de 2000 lei;

Ivan HADJI, gr. ARH-173, Diplomă de gr. III și Premiu de 1000 lei.

Concursul cursurilor digitale, ediţia de toamnă 2021/2022

La şedinţa Consiliului de Administraţie din 13 decembrie au fost prezentate rezultatele  primei etape a concursului cursurilor digitale pentru a. u. 2021/2022. Concursul a fost iniţiat în anul 2020, la iniţiativa rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, şi are ca scop stimularea efortului și experienței cadrelor didactice în elaborarea cursurilor cu conținut digital şi sporirea calității materialelor elaborate. 

La concurs au participat cursuri plasate pe platformele universitare MOODLE şi ELSE, care au fost evaluate de Comisia universitară constituită din reprezentanţi ai facultăţilor şi administraţiei, punctând aspecte de conţinut, interacţiune student-cadru didactic, funcţionalitate, vizual. Au fost desemnate 4 cursuri câștigătoare unul dintre care aparține cadrului didactic a Facultății Textile și Poligrafie, dnei conf.unuiv., dr. Angela GHELBET.

D-ei a prezentat cursul la disciplina ”Economia ramurii”. Acest curs este consacrat studierii aspectelor practice ale activității întreprinderilor industriale descrise de procesele industriale. Informația plasată poate fi folosită și ca autodidacție la categoriile de discipline cu caracter economic. Cursul se prezintă ca o disciplină teoretico-aplicativă care asigură cunoștințe fundamentale despre procesele economice care au loc la nivel microeconomic în domeniul activităților operaționale din cadrul întreprinderii industriale, are menirea să ajute beneficiarii să studieze și să înțeleagă mecanismele și fenomenele economice de funcționare a întreprinderii industriale. Sunt propuse pentru studiu, conform cuirriculei următoarele aspecte: analiza situației ramurii, business modelele practicate în ramură și scurtă inițiere antreprenorială, fonduri de producție, surse de finanțare a activității economice, salarizarea muncii în cadrul întreprinderii industriale, costuri, cheltuieli, prețuri, impozite și taxe, pragul de rentabilitate, analiză marginală și factorială, rezultate ale activității economice a întreprinderii industriale și activitatea investițională a firmelor.

Beneficiarii cursului din a. u. 2021-2022 au fost grupele DTP–191 (21 studenți); DVI-181 (6 studenți) secția cu frecvență și TDCT-181 secția cu frecvență redusă (8 studenți).

 

 

 

Cadrele didactice FTP în ospeție la CEIU

În contextul dezvoltării parteneriatului dintre instituții #UTM & #CEIU, un grup de cadre didactice de la Facultatea Textile şi Poligrafie format din:
☑️ #Marcela_IROVAN – şef Departament;
☑️ #Elena_FLOREA_BURDUJA – lector universitar;
☑️ #Aliona_RARU – lector universitar,
au vizitat Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău pentru a aduce ultimele inovații din domeniul fashion. Seminarul informațional pentru elevii grupelor 401 și 300 Soft-uri specializate de proiectare 3D are obiectivele: 
📌 Prototiparea, termeni şi importanţa acesteia;
📌 Proiectarea și prototiparea articolelor de vestimenție;
📌 Utilizarea în cadrul atelierelor și întreprinderilor autohtone.
 

Winter ARCHDESIGN Festival, ediția a III-a

Concursul Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a III-a) susține scopul creării unei platforme comune de colaborare și schimb de experiență dintre studenții ingineriilor creative în domeniile ARHITECTURĂ & DESIGN din cadrul UTM. Obiectivele principale ale evenimentului sunt stimularea creativității, promovarea prin concurs a celor mai bune idei/proiecte sau concepte creative, implicarea studenților în proiecte competitive și promovarea specialităților creative.

Obiectivul concursului vizează dezvoltarea abilităților de creație artistică, de proiectare 2D și 3D, de realizare a produselor de design, utilizând diverse procedee, tehnici și mijloace de expresie şi softuri specializate.
Genericul Festivalului este formulat în concordanță cu Anul ONU Pace și Încredere (2021), oferind suplimentar cuvinte-cheie: creativitate și tradiții, pentru o asociere frumoasă a temei cu arta, cultura națională, sărbătorile de iarnă și protecția meniului înconjurător.

Lucrările concursului vor fi interpretate prin prisma viziunii creativ-inginerești a specialităților de Arhitectură și Design, UTM.

Concursul industriilor creative din cadrul Winter ARCHDESIGN Festival include secțiunile: GRAFICĂ, COMPOZIȚIE VOLUMETRICĂ FELICITARE, VIDEO, CONCEPT DE CASE & HRĂNITOARE PENTRU PĂSĂRI ȘI ANIMALE.

Premierea lucrărilor se va desfășura online pe platforma Microsoft Teams pe data de 17 decembrie 2021, ora 10.00.

Regulamentul de participare la acest eveniment

Înregistrarea competitorilor şi prezentarea lucrărilor de către competitori se va efectua în perioada 01 decembrie 2021, ora 07.00 – 10 decembrie 2021, ora 17.00, formularul de participare este disponibil aici:

https://forms.office.com/r/Pw8kzPzmcp

Vă aşteptăm pe platforma Microsoft Teams pe data de 17 decembrie 2021, înregistrare: ora 09.30. Link-ul Festivalului 2021 îl găsiţi aici.

Medalie de bronz pentru UTM la Salonul UGAL INVENT 2021

Suntem mândri de rezultatele obținute de colegele noastre Victoria DĂNILĂ și Stela BALAN și coechipierele lor  Dorina ROTARU, manager IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, mun. Chișinău, și Antonela CURTEZA, prof. univ. la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, coordonatorul tezei de doctor al dnei Victoria DĂNILĂ, care au cucerit medalia de bronz a Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2021.

 

Distincția a fost oferită pentru lucrarea „Articole funcționale pentru suportul universal la examinarea cu razele X și alte investigații medicale”, prezentată la ediția din anul curent UGAL INVENT, organizată online în perioada 10-12 noiembrie de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și partenerii săi.

La ediția din acest an a Salonului au fost înscrise 180 de contribuții științifice – 123 de invenții și 57 teme de cercetare.

 

 

INFOINVENT-2021: „Cel mai reușit design industrial”

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, organizată în format online, în perioada 17-20 noiembrie 2021, de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, și-a desemnat câștigătorii.

Trofeul AGEPI „Cel mai reușit design industrial”, la nivel național, i-a revenit Universității Tehnice a Moldovei pentru lucrarea „Soluționarea estetică și constructivă a edițiilor de carte cu jocuri de grup pentru copii cu vârsta de 7-11 ani”, autori: Magdalena ZAHARIA și Viorica CAZAC.

La ediția din anul curent, Comisia de experți și Juriul expoziției au acordat 130 medalii de aur, 80 – de argint și alte 80 – de bronz.

În cadrul expoziției, în format virtual, s-a desfășurat și un program adițional de manifestări, care a cuprins Conferința Inovațională „Inteligența Artificială, Inovațiile și Proprietatea Intelectuală”, Atelierul de lucru „Dezvoltarea afacerilor inovatoare și protecția proprietății intelectuale în era digitală” și Webinarul „Plagiatul și dreptul de autor”.

Felicitări tuturor!!!

Rolul standardelor în asigurarea calității produselor și proceselor

Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) a Universității Tehnice a Moldovei, în colaborare cu specialiști de la Institutul de Standardizare din Moldova, a organizat evenimentul online cu tema „Rolul standardelor în asigurarea calității produselor și proceselor”, în cadrul disciplinei „Managementul calității” (titular – conf. univ., dr. Valentina BULGARU). Scopul urmărit a fost cunoașterea aspectelor legate de promovarea utilizării standardelor în asigurarea calității produselor şi proceselor, în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Studenții anului IV de la  programele de studii asigurate de Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, Design și Tehnologii Poligrafice, Design Vestimentar Industrial, Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile, ciclul I Licență, au beneficiat de un dialog online constructiv cu doamna Tatiana CROTOVICI, șef Departament Comunicare și Relații Externe,  Institutul de Standardizare din Republica Moldova.

Au fost abordate următoarele subiecte:

  • Sistemul național de standardizare și rolul acestuia;
  • Atribuțiile Institutului de Standardizare din Moldova;
  • Ce reprezintă standardele? Categoriile de standarde;
  • Ce reprezintă comitetele tehnice?
  • Beneficiile implementării standardelor;
  • Modul de identificare a unui standard;
  • Standardele internaționale pentru sistemele de management;
  • Dreptul de autor asupra standardelor;
  • Cum se deține legal un standard?

Studenții au manifestat un interes sporit față de tematica abordată, implicându-se activ în activitatea online.

Aducem alese mulțumiri pentru colaborare doamnei Tatiana CROTOVICI, șef Departament Comunicare și Relații Externe, și Institutului de Standardizare din Republica Moldova!

Fashion Hackathon // MOSCHINO Edition

ZIPHOUSE” a lansat vineri, 29 octombrie 2021, o nouă ediție a celui mai îndrăgit challenge pentru studenții și tinerii designeri vestimentari, de această dată cu tema – MOSCHINO.
Din nou, 20 de tineri designeri de la Universitatea Tehnică a Moldovei – Facultatea Textile și Poligrafie,  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au fost provocați să creeze colecții vestimentare. Studenții au prezentat rezultate deosebite și au primit premii pe masură.
 
Acest proiect a fost organizat de către ZIPHOUSE Fashion Hub cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului (proiect EDGE Buy-in).