Câștigătorii Winter Festival 2021

Într-o atmosferă de sărbătoare, cu poezii,  cântece și colinde, s-a desfășurat  ceremonia de totalizare a concursului universitar Winter ARCHDESIGN Festival-2021, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Ajuns la a III-a ediție, concursul din acest an a avut genericul „Pace și încredere”, în conformitate cu titlul enunțat de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2021– Anul Păcii și Încrederii.

Lucrările și proiectele de design au ilustrat elocvent și original cele două noțiuni-repere – Pace și Încredere, transpuse în limbajul metaforic al creației artistice. Rezultatele creației tinerilor designeri au fost jurizate de personalități notorii în domeniu: Teodor NAVAL – arhitect, fondator al companiei OLD ARCHITECTURE SRL; Carolina TULGARA – designer, director executiv al Centrului de Excelență al UTM ZIPhouse; Sergiu MÎNDRESCU – art-director al studioului „SERMINDES STUDIO” SRL; Iulian POIA – designer, director general al companiei „IndART” SRL; Jana ȘVEȚ – șef Departament Tipar, Combinatul Poligrafic din Chişinău.

Organizatorii evenimentului: Sergiu TRONCIU – președintele Festivalului, şi Ala CARCEA – vicepreşedinte, exprimă mulțumiri rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, decanilor, șefilor de departamente şi de program, studenţilor, membrilor juriului! La fel, sincere mulțumiri și urări de bine și prosperitate în anul care se apropie celor care au contribuit la organizarea acestui frumos și creativ festival: Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, UTM, Centrului Ziphouse, UTM; companiilor Tromigou, Astral Proiect SRL, Oldarchitecture; magazinelor Papetăria Grif, Art Atribut; partenerilor media Moldova 1, Diez.Md.

Sincere felicitări câștigătorilor:

Categoria de concurs „Grafică: realizare manuală”

Maksym KALUIAN, gr. ARH-192, Diplomă de gr. I și Premiu de 750 lei;

Valentin BABEICA, gr. ARH-192, Diplomă de gr. II și Premiu de 650 lei;

Nadejda MORARU, gr. DI-201, Diplomă de gr. III și Premiu de 500 lei.

Categoria de concurs „Grafică: realizare digitală”

Olga VERETIUC, gr. ARH-193, Diplomă de gr. I și Premiu de 750 lei;

Iuliana CEBAN, gr. DIN-201, Diplomă de gr. II și Premiu de 650 lei;

Marina ANDREICENCO, gr. ARH-171, Diplomă de gr. III și Premiu de 500 lei.

Categoria de concurs „Compoziție volumetrică: jucării”

Mariana CATANA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. I și Premiu de 800 lei;

Iulia MAXIMCIUC, gr. DIN-211, Diplomă de gr. II și Premiu de 700 lei;

Daria STIOPCHIN, gr. ARH-173, Diplomă de gr. III și Premiu de 600 lei.

Categoria de concurs „Compoziție volumetrică: instalații”

Sandu GORIȚA, gr. DI-211, Diplomă de gr. I și Premiu de 800 lei;

Vladimir MELNIC, gr. ARH-192, Diplomă de gr. II și Premiu de 700 lei;

Alina CONDREA, gr. ARH-192, Diplomă de gr. III și Premiu de 600 lei.

Categoria de concurs „Video: animație, gif”

Mircea ZUBCU, gr. DI-211M, Diplomă de gr. I și Premiu de 3000 lei;

Irina POPA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. II și Premiu de 2000 lei;

Alexandra MOLDOVAN, gr. ARH-193, Diplomă de gr. III și Premiu de 1000 lei.

Categoria de concurs „Hrănitoare şi case pentru păsări & animale”

Mariana CATANA, gr. ARH-191, Diplomă de gr. I și Premiu de 3000 lei;

Arina CAZAC, gr. DI-191, Diplomă de gr. II și Premiu de 2000 lei;

Ivan HADJI, gr. ARH-173, Diplomă de gr. III și Premiu de 1000 lei.