Concursul cursurilor digitale, ediţia de toamnă 2021/2022

La şedinţa Consiliului de Administraţie din 13 decembrie au fost prezentate rezultatele  primei etape a concursului cursurilor digitale pentru a. u. 2021/2022. Concursul a fost iniţiat în anul 2020, la iniţiativa rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, şi are ca scop stimularea efortului și experienței cadrelor didactice în elaborarea cursurilor cu conținut digital şi sporirea calității materialelor elaborate. 

La concurs au participat cursuri plasate pe platformele universitare MOODLE şi ELSE, care au fost evaluate de Comisia universitară constituită din reprezentanţi ai facultăţilor şi administraţiei, punctând aspecte de conţinut, interacţiune student-cadru didactic, funcţionalitate, vizual. Au fost desemnate 4 cursuri câștigătoare unul dintre care aparține cadrului didactic a Facultății Textile și Poligrafie, dnei conf.unuiv., dr. Angela GHELBET.

D-ei a prezentat cursul la disciplina ”Economia ramurii”. Acest curs este consacrat studierii aspectelor practice ale activității întreprinderilor industriale descrise de procesele industriale. Informația plasată poate fi folosită și ca autodidacție la categoriile de discipline cu caracter economic. Cursul se prezintă ca o disciplină teoretico-aplicativă care asigură cunoștințe fundamentale despre procesele economice care au loc la nivel microeconomic în domeniul activităților operaționale din cadrul întreprinderii industriale, are menirea să ajute beneficiarii să studieze și să înțeleagă mecanismele și fenomenele economice de funcționare a întreprinderii industriale. Sunt propuse pentru studiu, conform cuirriculei următoarele aspecte: analiza situației ramurii, business modelele practicate în ramură și scurtă inițiere antreprenorială, fonduri de producție, surse de finanțare a activității economice, salarizarea muncii în cadrul întreprinderii industriale, costuri, cheltuieli, prețuri, impozite și taxe, pragul de rentabilitate, analiză marginală și factorială, rezultate ale activității economice a întreprinderii industriale și activitatea investițională a firmelor.

Beneficiarii cursului din a. u. 2021-2022 au fost grupele DTP–191 (21 studenți); DVI-181 (6 studenți) secția cu frecvență și TDCT-181 secția cu frecvență redusă (8 studenți).