Medalie de bronz pentru UTM la Salonul UGAL INVENT 2021

Suntem mândri de rezultatele obținute de colegele noastre Victoria DĂNILĂ și Stela BALAN și coechipierele lor  Dorina ROTARU, manager IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, mun. Chișinău, și Antonela CURTEZA, prof. univ. la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, coordonatorul tezei de doctor al dnei Victoria DĂNILĂ, care au cucerit medalia de bronz a Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2021.

 

Distincția a fost oferită pentru lucrarea „Articole funcționale pentru suportul universal la examinarea cu razele X și alte investigații medicale”, prezentată la ediția din anul curent UGAL INVENT, organizată online în perioada 10-12 noiembrie de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și partenerii săi.

La ediția din acest an a Salonului au fost înscrise 180 de contribuții științifice – 123 de invenții și 57 teme de cercetare.

 

 

INFOINVENT-2021: „Cel mai reușit design industrial”

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, organizată în format online, în perioada 17-20 noiembrie 2021, de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, și-a desemnat câștigătorii.

Trofeul AGEPI „Cel mai reușit design industrial”, la nivel național, i-a revenit Universității Tehnice a Moldovei pentru lucrarea „Soluționarea estetică și constructivă a edițiilor de carte cu jocuri de grup pentru copii cu vârsta de 7-11 ani”, autori: Magdalena ZAHARIA și Viorica CAZAC.

La ediția din anul curent, Comisia de experți și Juriul expoziției au acordat 130 medalii de aur, 80 – de argint și alte 80 – de bronz.

În cadrul expoziției, în format virtual, s-a desfășurat și un program adițional de manifestări, care a cuprins Conferința Inovațională „Inteligența Artificială, Inovațiile și Proprietatea Intelectuală”, Atelierul de lucru „Dezvoltarea afacerilor inovatoare și protecția proprietății intelectuale în era digitală” și Webinarul „Plagiatul și dreptul de autor”.

Felicitări tuturor!!!

Rolul standardelor în asigurarea calității produselor și proceselor

Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) a Universității Tehnice a Moldovei, în colaborare cu specialiști de la Institutul de Standardizare din Moldova, a organizat evenimentul online cu tema „Rolul standardelor în asigurarea calității produselor și proceselor”, în cadrul disciplinei „Managementul calității” (titular – conf. univ., dr. Valentina BULGARU). Scopul urmărit a fost cunoașterea aspectelor legate de promovarea utilizării standardelor în asigurarea calității produselor şi proceselor, în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Studenții anului IV de la  programele de studii asigurate de Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, Design și Tehnologii Poligrafice, Design Vestimentar Industrial, Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile, ciclul I Licență, au beneficiat de un dialog online constructiv cu doamna Tatiana CROTOVICI, șef Departament Comunicare și Relații Externe,  Institutul de Standardizare din Republica Moldova.

Au fost abordate următoarele subiecte:

  • Sistemul național de standardizare și rolul acestuia;
  • Atribuțiile Institutului de Standardizare din Moldova;
  • Ce reprezintă standardele? Categoriile de standarde;
  • Ce reprezintă comitetele tehnice?
  • Beneficiile implementării standardelor;
  • Modul de identificare a unui standard;
  • Standardele internaționale pentru sistemele de management;
  • Dreptul de autor asupra standardelor;
  • Cum se deține legal un standard?

Studenții au manifestat un interes sporit față de tematica abordată, implicându-se activ în activitatea online.

Aducem alese mulțumiri pentru colaborare doamnei Tatiana CROTOVICI, șef Departament Comunicare și Relații Externe, și Institutului de Standardizare din Republica Moldova!

Fashion Hackathon // MOSCHINO Edition

ZIPHOUSE” a lansat vineri, 29 octombrie 2021, o nouă ediție a celui mai îndrăgit challenge pentru studenții și tinerii designeri vestimentari, de această dată cu tema – MOSCHINO.
Din nou, 20 de tineri designeri de la Universitatea Tehnică a Moldovei – Facultatea Textile și Poligrafie,  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au fost provocați să creeze colecții vestimentare. Studenții au prezentat rezultate deosebite și au primit premii pe masură.
 
Acest proiect a fost organizat de către ZIPHOUSE Fashion Hub cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului (proiect EDGE Buy-in).