Admiterea-2021!

Dragi viitori studenți! Din 19 iulie, admiterea la facultate a devenit prioritatea nr. 1 a absolvenților de licee, centrelor de excelență/colegii, iar adresa Comisiei de Admitere a UTM a devenit deja punctul de atracție al tinerilor cu aspirații mari pentru viitor: str. Studenților, 9/8, sectorul Râșcani, mun. Chișinău.

Anul acesta Universitatea Tehnică a Moldovei a scos la concurs 62 programe de licență. Mai mult. UTM este universitatea cu cele mai multe locuri bugetare: 1.337 la secția zi și 25 – la frecvență redusă, ceea ce înseamnă că fiecare al 4–lea loc de studii oferit de bugetul de stat este la UTM!

UTM e mereu în tendințe! Vino la UTM să alegi o profesie reală pentru o lume modernă!

Inginerii creează Viitorul!

 

Dacă ești pasionat de fashion, artă, frumos, stil, modeling – Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) a UTM este destinația ta!

La FTP descoperim fascinanta lume a unor specialități aflate la graniţa dintre tehnică, ştiinţă şi artă. Și pentru că frumosul și arta tind mereu spre deschidere, Facultatea aplică același principiu și în formarea designerilor, modelierilor, pictorilor-decoratori, inginerilor. E vorba despre o deschidere a viziunilor, imaginației, dar și a frontierelor propriu-zise.

Prin diverse proiecte și programe de mobilitate academică studenții FTP au posibilitatea să însușească experiențe noi, pe care să le transpună ulterior în propriile creații. În acest scop, în diferite perioade, în fața lor și-au deschis ușile Instituto Internazionale Fashion Design &Marketing POLIMODA, Florence și Academia di Belle Arti di Como Aldo Galli, Italia; Universitatea din Lisabona, Portugalia, Universitatea ST. Ambrose, Iowa, SUA, Universitatea din Oradea, România ș.a.

Denumită inițial Facultatea de Industrie Ușoară, și-a demarat activitatea pe 2 februarie 1995. De-a lungul timpului, aici au activat diverse catedre: Tehnologia și proiectarea constructivă a confecțiilor; Tehnologia confecțiilor din țesături și tricoturi; Modelarea confecțiilor din țesături și tricoturi; Bazele designului și creației tehnice; Design și tehnologii poligrafice; Design vestimentar. În 2019 catedrele FTP au fost comasate în Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie.

Pe lângă FTP activează și Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse. Inaugurat în 2015, în scurt timp a devenit celebru în toată țara și peste hotarele ei.

*Accesând denumirile programelor de studii, veți putea afla mai multe informații prezentate de facultate.

 

 
Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile
 
Технология и Дизайн Швейных Изделий
 
Design Vestimentar Industrial
 
Промышленный Дизайн Одежды
 
Design și Tehnologii Poligrafice
 
Дизайн и Полиграфические Технологии
 
Inginerie și Management în Textile
 
Инженерия и менеджмент в Текстиле
 
Tehnologia și Designul Încălțămintei și Articolelor de Marochinărie
 
Технология и Дизайн Обуви и Кожгалантерейных Изделий

CONCURS DE SELECTIE A STUDENŢILOR pentru participarea la bootcamp-ul Start-up Generation organizat în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education

Facultatea Textile şi Poligrafie anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru participarea la bootcamp-ul Start-up Generation, organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education pentru o perioadă de 6 zile.

Locuri disponibile – 15. Cheltuielile de transport, cazare şi subzistenţă – din contul proiectului.

Detalii despre bootcamp:

Scopul bootcamp-ului Start-up Generation, organizat de partenerii proiectului CEE Universitatea Tehnică a Moldovei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Leaderul proiectului),  este organizarea training-urilor, ghidate de 4 experţi,  pentru Elaborarea Planului de afaceri. Grupul de studenţi va fi constituit din 15 studenţi  de la Facultatea Textile şi Poligrafie a UTM şi 15 studenţi de la Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor a Universităţii Tehnice Gh. Asachi Iaşi, România. Bootcamp-ul se va desfăşura in Moldova, în afara oraşului Chişinău.

Studenţi eligibili:

Studenţii FTP ciclul I şi II, învăţămînt cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, inclusiv doctoranzii.

Dosarul  candidatului:

 1. Raport privind Prezentarea ideii de afaceri (Definirea ideii de afaceri, Tabelul Lean Canvas, Date complementare conform criteriilor de evaluare a ideei de afaceri şi Prezentarea power point)
 2. Copia buletinului de identitate (MD);
 3. Act de confirmare a vaccinării împotriva Covid 19 (pentru cine îl posedă)

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 1. Punctajul acumulat la Prezentarea ideilor de afaceri, care vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: Modelul de afaceri (fabricarea sub marca proprie, prestare de servicii); Originalitatea produsului; Creativitate și inovație; Tehnologie și calitatea fabricării; Amplasarea afacerii; Locuri de muncă create; Informație despre clienți; Conștientizarea riscurilor.
 2. Avantaj competitiv– Certificat de particiăpare la training-ul Iniţiere antreprenorială in textile -pielărie, desfăşutar la FTP în perioada 14-23 iunie 2021.

Calendar:

08.07. 2021 Conultaţie nr.1 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

15.07. 2021 Consultatie nr.2 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

22.07. 2021 – Consultatie nr.3 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

26.07-01.08.2021 – Depunerea dosarului online (e-mail: proiect.cee.info@gmail.com );

09 – 10.09.2021– Prezentarea ideilor de afaceri şi Interviul de selecţie, offline FTP, corp de studii nr..11, E-12, ora 14.00.

Perioada  de desfăşurare a bootcamp-ului – octombrie 2021.

CONCURS DE SELECTIE A STUDENŢILOR pentru mobilitate în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education

Facultatea Textile şi Poligrafie anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru mobilitate la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, România, în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education pentru o perioadă de 6 zile. Burse de mobilitate-15.  Cheltuielile de transport, cazare şi subzistenţă – din contul proiectului.

Detalii despre mobilitate:

Scopul mobilităţii este participarea la bootcamp-ul Start-up Generation organizat de partenerii proiectului CEE, Universitatea Tehnică Gh Asachi din Iaşi  şi Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi, in cadrul căruia  vor fi organizate training-uri, ghidate de 4 experţi,  pentru Elaborarea Planului de afaceri. Grupul de studenţi va fi constituit din 15 srudenţi  de la Facultatea Textile şi Poligrafie a UTM şi 15 studenţi de la Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor a UT Gh. Asachi Iaşi.

Studenţi eligibili:

Studenţii FTP ciclul I şi II, învăţămînt cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, inclusiv doctoranzii.

 Dosarul  candidatului:

 1. Raport privind Prezentarea ideii de afaceri (Definirea ideii de afaceri, Tabelul Lean Canvas, Date complementare conform criteriilor de evaluare a ideii de afaceri şi Prezentarea power point)
 2. Copia buletinului de identitate (MD);
 3. Copia pașaportului (MD);
 4. Copia buletinului de identitate sau paşaportului românesc (pentru cine îl posedă);
 5. Act de confirmare a vaccinării împotriva Covid 19 (pentru cine îl posedă)

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 1. Punctajul acumulat la Prezentarea ideilor de afaceri, care vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: Modelul de afaceri (fabricarea sub marca proprie, prestare de servicii); Originalitatea produsului; Creativitate și inovație; Tehnologie și calitatea fabricării; Amplasarea afacerii; Locuri de muncă create; Informație despre clienți; Conștientizarea riscurilor.
 2. Avantaj competitiv – Certificat de particiăpare la training-ul Iniţiere antreprenorială in textile -pielărie, desfăşurat la FTP în perioada 14-23 iunie 2021.

Calendar:

08.07.2021 – Conultaţie nr.1 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

15.07.2021 – Consultatie nr.2 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

22.07.2021 Consultatie nr.3 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

26.07-01.08.2021 – Depunerea dosarului online (e-mail: proiect.cee.info@gmail.com );

09 – 10.09.2021– Prezentarea ideilor de afaceri şi Interviul de selecţie, offline FTP, corp de studii nr..11, E-12, ora 14.00.

Perioada estimativă a mobilităţii – octombrie 2021.

A doua promoție a programului de master „Design și dezvoltare de produs” cu dublă diplomă UTM-TUIASI

Studenții masteranzi care au urmat programul de master „Design și dezvoltare de produs”, Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei și-au susținut disertațiile (tezele de master) în fața Comisiei de disertație „Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei” din cadrul Facultății Design Industrial și Managementul Afacerilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Romania, obținând astfel și diploma acestei prestigioase instituții.

 

Anii de studii s-au perindat și putem spune cu bucurie și mândrie că avem deja a doua promoție de absolvente ale programului de master „Design și dezvoltare de produs”, cu diplomă dublă, UTM-TUIASI.

Pe data de 2 iulie 2021, studentele FTP Cătălina FILIP și Ana FOTEA și-au susținut cu succes disertațiile în cadrul unei ședințe publice pe platforma Google Meet.

Tematica abordată de masterande derivă din direcțiile de cercetare științifică în domeniu, fiind una foarte actuală în domeniul textilelor, cu abordări inovatoare și creative ale subiectelor de economie circulară, sustenabilitate, modă durabilă, tehnologii de reciclare – reutilizare vestimentară.

Aducem felicitări studentelor absolvente ale programului de master cu dublă diplomă ale Facultății Textile și Poligrafie și le dorim mult succes în activitatea profesională și o colaborare fructuoasă UTM-TUIASI în continuare!