„Expresia plastică a cotidianului” a artistului plastic Liviu HÂNCU

Pe data de 3 iunie, la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din capitală, a fost inaugurată expoziția personală de artă plastică contemporană „Expresia plastică a cotidianului” a artistului plastic Liviu HÂNCU, lector universitar, titular al Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, FTP-UTM. Expoziția cuprinde 108 lucrări – peisaje, naturi statice, compoziții, realizate în diferite tehnici, prin care artistul își exprimă punctul de vedere asupra cotidianului şi a fragilității lumii materiale.

Liviu HÂNCU este absolvent al Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (fostă Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. E. Repin”) din Chişinău și al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură din Sankt-Petersburg, Rusia, Facultatea Istoria și Teoria Artei. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici și  al Asociației Internaționale a Artelor Plastice, AIAP UNESCO, Paris. Cariera d-sale oscilează între câteva domenii fundamentale: istoria artelor, activitate didactică și pictură. Din 2003 este lector universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei. A fost distins cu multiple premii la numeroase expoziții-concurs din țară și de peste hotare, având expoziții personale în Republica Moldova, Austria, Germania, România, Slovacia, SUA, Turcia, Ungaria și alte țări.

Pentru promovarea valorilor intelectuale, artistice și morale, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Dumitru BOLBOCEANU, i-a înmânat pictorului o diplomă și medalia „Mihai Grecu” din partea instituției pe care o conduce.

Profesori și studenți din cadrul Facultății Textile și Poligrafie a Universității Tehnice a Moldovei, precum și decanul FTP, conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU, aduc sincere felicitări d-lui Liviu Hâncu și îndeamnă toți doritorii să viziteze această minunată expoziție până pe 20 iunie.

TRAINING EXTRACURRICULAR “INIȚIERE ANTREPRENORIALĂ ÎN TEXTILE-PIELĂRIE”

În atenția studenților Facultății Textile Poligrafie! Se anunță înscrierea la trainingul extracurricular„Inițiere antreprenorială în textile-pielărie”  cu durată de 2 zile (6 ore pe zi).

 

Vor fi formate 3 grupe a câte 20 studenți in fiecare grupă, care vor desfășura activități conform următorului grafic:

  • Grupa nr.1: luni, 14 iunie  și marți,15 iunie 2021;
  • Grupa nr. 2: joi,17 iunie şi vineri,18 iunie 2021;
  • Grupa nr. 3: marți, 22 iunie și miercuri 23 iunie 2021.

Trainingul se va desfășura în format hibrid: prima zi – online, iar a doua zi – offline la facultate.

Pentru a participa la trainingul „Inițiere antreprenorială în textile-pielărie”  vă rugam să completați formularul de participare: Formular_training_1_Proiect CEE, pe care vă rugăm să-l expediați la adresa proiect.cee.info@gmail.com

Termen-limită pentru depunerea Formularului de participare – 12 iunie 2021.

La finele trainingului cursanții vor primi certificat de participare.

Training-ul este organizat în cadrul proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, finanțat de Uniunea Europeană, programul CROSS BORDER COOPERATION ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA 2014-2020.