A IV Conferință Internațională a Școlii Doctorale, Iași, România

În perioada 19-21 mai, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, a avut loc online, cea de a IV-a Conferință Internațională a Școlii Doctorale.  Conferința a fost formată din cinci sesiuni de panel, în care doctoranzii au prezentat lucrările lor de cercetare. Programul conferinței a inclus, de asemenea, o serie de prezentări plenare susținute de profesori de prestigiu din universități cu care TUIASI are strânse colaborări.

Conferința își propune să reunească prezentări orale diverse care tratează probleme relevante asociate celor treisprezece domenii de doctorat de la universitate: Chimie; Calculatoare și tehnologia informației; Inginerie Chimica; Construcții civile și instalații; Inginerie Electrică; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Inginerie energetică; Inginerie Industriala; Ingineria Materialelor; Inginerie Mecanică; Inginerie de mediu; Ingineria Sistemelor; Inginerie și management.

Cadrele didactice a #FTP Aliona Raru, Victoria DANILA și Elena Florea-Burduja au prezentat rezultatele cercetărilor științifice și au împărtășit opiniile lor într-un mediu interdisciplinar, rezultate remarcate și de moderatorii sesiunilor.