CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Pe 25 martie 2021 a avut loc Conferința Tehnico-Științifică a Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor. În cadrul acesteia, Facultatea Textile și Poligrafie a fost responsabilă de două subsecții: subsecția Design și Tehnologii în Textile (moderatori: conf.univ., dr. Valentina Bulgaru și conf.univ., dr. Angela Scripcenco) și subsecția Design și Tehnologii Poligrafice (moderatori: conf.univ., dr. Viorica Cazac și l.univ. Lucia Adascăliță).
 
Au fost peste 85 de participanți din țară și de peste hotarele acesteia, printre care reprezentanți a Universității Tehnice din Dușanbe, Tadjikistan și a Universității Naționale a Tehnologiilor și Designului, Kiev, Ukraina. Subiectele prezentate au fost cele mai diverse, încadrându-se în tematica secțiunilor. Tematica lucrărilor se referă la studierea problemelor actuale şi analiza fenomenelor de perspectivă în Design și Tehnologii Poligrafice precum şi în Design și Tehnologii în Textile-Pielărie și Managementul Industrial. Lucrările au fost prezentate în limbile română, rusă și engleză.

Sincere felicitări tuturor participanților și coordonatorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele obținute!

 

Susținerea practicii de documentare la specialitatea TDCT

Azi, pe 16 martie 2021, a avut loc susținerea practicii de documentare a proiectelor de licență la specialitatea Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile la #FTP. Absolvenții noștri #UTMiști au prezentat partea teoretică privind organizarea proceselor tehnologice și elaborarea colecțiilor în cadrul întreprinderilor autohtone. Partea aplicativă a oferit un șir de machete a noilor modele de produse etalon, create conform cerințelor înaintate!

 

 

LOGO FTP!!!

Dăm startul unui concurs de Logo-uri pentru NOUL PATERN pentru #FTP pe rețelele de socializare. Competiţia este dedicată studenţilor din cadrul Facultăţii și se va desfășura în perioada 10 martie-10 aprilie 2021. Logo-ul câștigător va fi utilizat pe parcursul întregului an viitor pe rețelele de socializare Facebook, Instagram etc. și în materialele promoționale tipărite și virtuale. Concurentul câștigător va primi un premiu din partea administrației FTP.
Administrația va selecta designul câștigător în baza următoarelor criterii:
1️⃣Relevanță: logo-ul trebuie să surprindă esența specialităților din cadrul Facultății în cadrul unui concept unitar și atractiv.
2️⃣Originalitate: logo-ul trebuie să fie un produs propriu al concurentului și să reflecte în mod creativ tema competiției.
3️⃣Lizibilitate: logo-ul trebuie să includă elemente de grafic clare, vizibile în format alb-negru și color, iar proporțiile imaginii să fie adaptate la imaginii de avatar şi banerul profilului în format jpg, png sau pdf.
Lucrările pot fi trimise pe adresa viorica.cazac@dtp.utm.md
 
 

Susținerea practicii de documentare la specialitatea DVI

Susținerea practicii de documentare pentru proiectele de licență la #FTP, a avut loc, azi,  pe 13.03.2021. Studenții specialității Design Vestimentar Industrial, în format on-line, au prezentat portofoliile și au argumentat soluțiile stilistice ale colecțiilor. Absolvenții #UTMiști au descris și prezentat conceptele prin moodboard și diverse machete. Modele finale vor fi completate și ajustate după discuțiile constructive cu lectorii departamentului!
Succes tuturor în continuare!
 

APIUS – partener strategic de dezvoltare a FTP

În data de 12 martie 2021, la Facultatea Textile și Poligrafie, a avut loc o ședință de lucru cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare din RM. În cadrul acestei ședințe au fost puse în discuție aspecte importante privind colaborarea dintre Facultatea noastră și #APIUS. Subiectele abordate țin de dezvoltarea curriculum-ui pentru programele de studii asigurate de facultate, implementarea tehnologiilor noi în ramură, inițierea unor activități comune și a sesiunilor de formare, pentru sporirea vizibilității și creșterea calității instruirii viitorilor profesioniști din cadrul #UTM.
 
Decanul FTP Sergiu TRONCIU, conf. univ., dr., a adus mulțumiri doamnei președintă APIUS Silvia LAZU pentru deschidere și susținere, menționând că APIUS este un partener strategic de dezvoltare a Facultății Textile şi Poligrafie.