Un nou decan la FTP!

 

Senatul Universității Tehnice a Moldovei, în data de 23 februarie 2021, a validat rezultatele alegerilor decanului a FTP. Cu 60 de voturi PRO, d-lui Sergiu TRONCIU, a fost ales în funcția de decan la Facultatea Textile și Poligrafie.

D-nul Sergiu Tronciu nu este doar prim doctor în Arhitectură format în Moldova, la UTM, Departamentul Arhitectura, ci și un etalon al ținutei științifice atât la nivel de elaborare a tezei, cât și la nivelul prezentării ei. D-sa este și deținătorul, în premieră la UTM, a atestatului de conferențiar universitar, conform noului Regulament de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învățământul superior (votat în calitate de conferențiar universitar în cadrul Departamentului Arhitectura, în aceeași ședință de azi a Senatului).

Succese în realizarea programului de dezvoltare a FTP!

 

 

Maestrul caligraf Herta Valeriu la FTP

Studenții grupelor DTP, a #FTP, #UTM, au avut o frumoasă interacțiune cu maestrul caligraf Herta Valeriu. Ei au avut posibilitatea de a face cunoștință cu diverse mijloace de scriere și reproducere caligrafică. Asteptăm lucrări deosebite cât mai curând!!!