PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN REALES ÎN FUNCȚIA DE RECTOR AL UTM

Pe 10 decembrie 2020, membrii comunității academice a Universității Tehnice a Moldovei, s-au prezentat la secţia de votare pentru ași alege rectorul pentru următorii 5 ani. Procesul de alegere a rectorului Universităţii a fost organizat de către Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.

Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei.

După finalizarea numărării voturilor şi consemnării în procesele-verbale, au fost obținute următoarele rezultate în susținerea d-lui Viorel BOSTAN: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste).

Colectivul Facultății Textile și Poligrafie aduce sincere felicitări d-lui Viorel BOSTAN!