AGEPI la FTP

Pe 2 decembrie 2020, la FTP a avut loc un seminar, susținut de către Andrei MOISEI, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Seminarul pe tema „Proprietatea intelectuală în contextul activității curente și de viitor”, a avut ca scop familiarizarea studenților cu sistemul național de protecție a proprietății intelectuale, dar şi cu oportunitățile de valorificare a acesteia. 

Andrei MOISEI le-a prezentat studenților exemple din practica națională şi mondială privind necesitatea şi posibilitățile valorificării rezultatelor activității de inovare și creație,  a  aspectelor juridice legate de proprietatea intelectuală; le-a vorbit despre posibilitatea brevetării/înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) de către studenți, despre bazele de date pe diferite OPI și taxele aferente înregistrării; i-a încurajat pe studenți să fie încrezători în potențialul creativ de care dispun, să-şi protejeze drepturile asupra  rezultatelor activității intelectuale şi să-şi definească clar obiectivele pentru viitor. 

Studenții FTP au manifestat interes pentru subiectele privind dreptul de autor, desene, modele industriale, invenții, mărci, au adresat întrebări, și-au expus opinia față de diverse situații la subiect, astfel că dialogul s-a extins peste 3 ore, timp pe care consideră că a trecut cu mare folos pentru ei, mulțumind pentru modul dinamic și interactiv în care a fost susținut seminarul.