SĂRBĂTORI FERICITE!!!

PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN REALES ÎN FUNCȚIA DE RECTOR AL UTM

Pe 10 decembrie 2020, membrii comunității academice a Universității Tehnice a Moldovei, s-au prezentat la secţia de votare pentru ași alege rectorul pentru următorii 5 ani. Procesul de alegere a rectorului Universităţii a fost organizat de către Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.

Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei.

După finalizarea numărării voturilor şi consemnării în procesele-verbale, au fost obținute următoarele rezultate în susținerea d-lui Viorel BOSTAN: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste).

Colectivul Facultății Textile și Poligrafie aduce sincere felicitări d-lui Viorel BOSTAN!

AGEPI la FTP

Pe 2 decembrie 2020, la FTP a avut loc un seminar, susținut de către Andrei MOISEI, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Seminarul pe tema „Proprietatea intelectuală în contextul activității curente și de viitor”, a avut ca scop familiarizarea studenților cu sistemul național de protecție a proprietății intelectuale, dar şi cu oportunitățile de valorificare a acesteia. 

Andrei MOISEI le-a prezentat studenților exemple din practica națională şi mondială privind necesitatea şi posibilitățile valorificării rezultatelor activității de inovare și creație,  a  aspectelor juridice legate de proprietatea intelectuală; le-a vorbit despre posibilitatea brevetării/înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) de către studenți, despre bazele de date pe diferite OPI și taxele aferente înregistrării; i-a încurajat pe studenți să fie încrezători în potențialul creativ de care dispun, să-şi protejeze drepturile asupra  rezultatelor activității intelectuale şi să-şi definească clar obiectivele pentru viitor. 

Studenții FTP au manifestat interes pentru subiectele privind dreptul de autor, desene, modele industriale, invenții, mărci, au adresat întrebări, și-au expus opinia față de diverse situații la subiect, astfel că dialogul s-a extins peste 3 ore, timp pe care consideră că a trecut cu mare folos pentru ei, mulțumind pentru modul dinamic și interactiv în care a fost susținut seminarul.