UN NOU PROIECT TRANSFRONTALIER „COLLABORATIVE ENTREPRENEURIAL EDUCATION” ÎN DOMENIUL TEXTILE

Pe 22 octombrie a fost lansat un nou Proiect în cadrul Programului Transfrontalier România – Republica Moldova – Educație Antreprenorială Colaborativă (Collaborative Entrepreneurial Education). Parteneriatul moldo-român are ca scop consolidarea cooperării transfrontaliere dintre mediul academic și cel antreprenorial pentru creșterea accesului la o educație calitativă.

Consorțiul este format din 4 parteneri din cele două țări: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (lider de proiect), Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de Facultatea Textile şi Poligrafie, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Iași și Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, reprezentată de Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

Mai multe aici.