Prima promoție de absolvenți ai programului de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poliografie

În iunie se numără boboceii – parafrazăm înțelepciunea populară, iar anul acesta boboceii i-am numărat online.

Anul acesta ne putem lăuda cu prima promoție de masteranzi de la programul de master Design și Dezvoltare de Produs, primul program de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poligrafie dezvoltat în colaborare cu colegii de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Întro atmosferă festivă, utilizând instrumentul MS Teams, masterandele grupei DDP-181M au prezentat rezultatele cercetărilor științifice din tezele de master, elaborate sub ghidarea competentă a cadrelor didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie și de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Tematica abordată de masterande derivă din direcțiile de cercetare științifică aprobată la Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie a Facultății Textile și Poligrafie, fiind una foarte actuală în domeniul textilelor cu abordări inovatoare și creative ale subiectelor sustenabilitate, modă durabilă, tehnologii de reciclare – reutilizare vestimentară, valorificarea patrimoniului material național, tehnologii inovaționale de imprimare 3D în industria fashion.

Mihaela Beșliu, coordonator științific Stela Balan, conf. univ., dr., a prezentat teza de master cu titlul „Studiul costumului tradițonal din Basarabia, și zonele Moldovei și Bucovinei, România, cu valorificarea elementelor structurale în costumul contemporan pentru ocazii speciale”.  Tema lucrări este actuală, deoarece în ultimii ani se observă o tendinţă generală de revenire la valorile culturale naționale. Se pune tot mai frecvent accentul pe tezaurul cultural pe care l-am moștenit de la strămoşi, se observă utilizarea elementelor caracteristice portului tradiţional în lucrările multor oameni de artă, precum şi a designerilor vestimentari contemporani. În rezultatul elaborării tezei de master au fost propuse diverse soluţii constuctive şi noi modele de produse vestimentare pentru ocazii speciale pentru femei și bărbați,  create, utilizând elemente structurale ale costumului tradițional din Basarabia și zonele Moldovei și Bucovinei, România.

Olga Samoilă, coordonator științific Jana Cîrja, conf. univ., dr., dezvoltă  în teza de master cu titlul „ Influența tehnicii boro asupra funcționalității unui produs de îmbrăcăminte” folosirea mai multor elemente aplicate în reutilizarea vestimentaţiei hand made. Actualitatea temei derivă din tendințele actuale de a trăi o viață cât mai echilibrată, prin prisma mediu ambiant curat, bazată pe conceptele globale de reducere a deșeurilor, de consum rațional și eficient de resurse, de înlocuire a materiei prime toxice cu cea naturală, fără a dăuna mediului. Compartimentul căruia i s-a acordat atenție prioritară şi în care autoarea  şi-a adus contribuția constă în studiul diverselor metode de reciclare a produselor de îmbrăcăminte și identificarea unei metode optime în vederea asigurării sustenabilității produselor din tricot. La finalul lucrării autoarea prezintă metodele de reproiectarea a produselor din tricot.

Cristina Lazăr, coordonator științific Marcela Irovan, conf. univ., dr., a abordat tema „ Aplicații ale tehnologiilor neconvenționale de imprimare 3D în vederea valorificării portului tradițional românesc”, devenind una dintre primele masterande care au realizat tehnologic un fragment de produs într-o tehnologie a viitorului. În rezultatul activității realizate a fost definit algoritmul de realizare a produsului vestimentar prin printare FDM, prin abordări creative în promovarea portului popular. Valoarea practică a tezei rezultă din soluțiile și aplicațiile practice propuse pentru promovarea portului popular, aplicând tehnologiile de printare și programare tridimensionale. Ca aplicație ce se utilizează în realizarea produselor virtuale, a fost selectată CLO 3D, prin intermediul platformei a fost proiectat, modelat, asamblat, probat și simulat, un ansamblu vestimentar contemporan elaborat pe baza portului tradițional românesc.

Președintele CEM Tudor Stăvilă, prof. univ., dr. h., Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, a apreciat prestația exemplară a masterandelor, actualitatea tematicii abordate și rezultatele frumoase ale cercetărilor științifice, menționând aportul cadrelor didactice care au asigurat coordonarea tezelor de master.

În ansamblu, se poate de menţionat, că tezele de master au fost îndeplinite la un nivel înalt şi prezentate de către studenţi la timp, încadrându-se în graficul stabilit de departament în conformitate cu calendarul universitar.

Prestația masterandelor a fost apreciată la nivel foarte înalt, acestea urmând să prezinte tezele de master în cadrul ședinței de susținere la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România la sfârșitul lunii iulie anul curent.

Enunțarea notelor finale ale examenului de finalizare a studiilor superioare de master a fost urmat de un moment emoționant pentru toți, absolventele venind cu mulțumiri pentru cadrele didactice care le-au ghidat pe parcursul studiilor.

„Am aplicat la studii de master după o perioadă mai lungă după absolvirea studiilor de licență – dar simt că am revenit acasă, acasă, unde suntem susținute și încurajate să perseverăm spre a ne realiza visele și aspirațiile profesionale – acasă, la noi, la Facultatea Textile și Poligrafie. Vă mulțumim, dragi profesori!” – a spus cu emoții Mihaela Beșliu, deja absolventă, master în Inginerie.

Felicitări pentru toți „boboceii” de anul acesta, care și-au desfăcut aripile pentru zborul, numit Viață!

Suntem mândri de succesele voastre și … Vă așteptăm „acasă” !