Absolvenții programului Design Vestimentar vin cu un mesaj glogal prin colecțiile elaborate

Absolvenții 2020 ai programului de studii Design Vestimentar Industrial UTM își lasă amprenta în viața universitară prin proiectele sale. Chiar dacă acestea au fost configurate de pandemie, dorința de a crea, speranța, încrederea, perseverența au instituit principala stare de spirit – o credință în bine, credință în artă și valori umane.

Proiectele au fost însoțite de colecții, iar tematicile au reflectat aspecte sociale, culturale și general-umane. Cele mai relevante provoacă la:

1. Toleranță pentru oameni cu sindromul Down – studenta Țurcan Dorina, coordonator Savițcaia-Baraghin Iarîna, conf.univ.dr;

2. Atitudine eco față de resursele acvatice – student Janu Mihai, coordonator Tocarciuc Alina, l.u.;

3. Depășirea stereotipurilor din societate – studenta Melnic Alexandrina, coordonator Bujorean Tatiana, l.u;

4. Conștientizarea impactului suprapopulării umane – studenta Mihailov Otilia, coordonator Tocarciuc Alina, l.u.;

Susținerea proiectelor a estimat rezultatele într-un format online pe 19 și 20 iunie, iar comisia de evaluare a fost constituită din cadrul profesoral în frunte cu președintele Eugen Hudorojcov, designer, înființătorul brandului autohton EHO.

 

Echipa profesorală aduce mulțumiri pentru buna colaborare și sprijin conducerii UTM, președintelui, profesorilor departamentului și absolvenților în realizarea acestei susțineri – eveniment dedicat creației.

 

Prima promoție de absolvenți ai programului de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poliografie

În iunie se numără boboceii – parafrazăm înțelepciunea populară, iar anul acesta boboceii i-am numărat online.

Anul acesta ne putem lăuda cu prima promoție de masteranzi de la programul de master Design și Dezvoltare de Produs, primul program de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poligrafie dezvoltat în colaborare cu colegii de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Întro atmosferă festivă, utilizând instrumentul MS Teams, masterandele grupei DDP-181M au prezentat rezultatele cercetărilor științifice din tezele de master, elaborate sub ghidarea competentă a cadrelor didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie și de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Tematica abordată de masterande derivă din direcțiile de cercetare științifică aprobată la Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie a Facultății Textile și Poligrafie, fiind una foarte actuală în domeniul textilelor cu abordări inovatoare și creative ale subiectelor sustenabilitate, modă durabilă, tehnologii de reciclare – reutilizare vestimentară, valorificarea patrimoniului material național, tehnologii inovaționale de imprimare 3D în industria fashion.

Mihaela Beșliu, coordonator științific Stela Balan, conf. univ., dr., a prezentat teza de master cu titlul „Studiul costumului tradițonal din Basarabia, și zonele Moldovei și Bucovinei, România, cu valorificarea elementelor structurale în costumul contemporan pentru ocazii speciale”.  Tema lucrări este actuală, deoarece în ultimii ani se observă o tendinţă generală de revenire la valorile culturale naționale. Se pune tot mai frecvent accentul pe tezaurul cultural pe care l-am moștenit de la strămoşi, se observă utilizarea elementelor caracteristice portului tradiţional în lucrările multor oameni de artă, precum şi a designerilor vestimentari contemporani. În rezultatul elaborării tezei de master au fost propuse diverse soluţii constuctive şi noi modele de produse vestimentare pentru ocazii speciale pentru femei și bărbați,  create, utilizând elemente structurale ale costumului tradițional din Basarabia și zonele Moldovei și Bucovinei, România.

Olga Samoilă, coordonator științific Jana Cîrja, conf. univ., dr., dezvoltă  în teza de master cu titlul „ Influența tehnicii boro asupra funcționalității unui produs de îmbrăcăminte” folosirea mai multor elemente aplicate în reutilizarea vestimentaţiei hand made. Actualitatea temei derivă din tendințele actuale de a trăi o viață cât mai echilibrată, prin prisma mediu ambiant curat, bazată pe conceptele globale de reducere a deșeurilor, de consum rațional și eficient de resurse, de înlocuire a materiei prime toxice cu cea naturală, fără a dăuna mediului. Compartimentul căruia i s-a acordat atenție prioritară şi în care autoarea  şi-a adus contribuția constă în studiul diverselor metode de reciclare a produselor de îmbrăcăminte și identificarea unei metode optime în vederea asigurării sustenabilității produselor din tricot. La finalul lucrării autoarea prezintă metodele de reproiectarea a produselor din tricot.

Cristina Lazăr, coordonator științific Marcela Irovan, conf. univ., dr., a abordat tema „ Aplicații ale tehnologiilor neconvenționale de imprimare 3D în vederea valorificării portului tradițional românesc”, devenind una dintre primele masterande care au realizat tehnologic un fragment de produs într-o tehnologie a viitorului. În rezultatul activității realizate a fost definit algoritmul de realizare a produsului vestimentar prin printare FDM, prin abordări creative în promovarea portului popular. Valoarea practică a tezei rezultă din soluțiile și aplicațiile practice propuse pentru promovarea portului popular, aplicând tehnologiile de printare și programare tridimensionale. Ca aplicație ce se utilizează în realizarea produselor virtuale, a fost selectată CLO 3D, prin intermediul platformei a fost proiectat, modelat, asamblat, probat și simulat, un ansamblu vestimentar contemporan elaborat pe baza portului tradițional românesc.

Președintele CEM Tudor Stăvilă, prof. univ., dr. h., Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, a apreciat prestația exemplară a masterandelor, actualitatea tematicii abordate și rezultatele frumoase ale cercetărilor științifice, menționând aportul cadrelor didactice care au asigurat coordonarea tezelor de master.

În ansamblu, se poate de menţionat, că tezele de master au fost îndeplinite la un nivel înalt şi prezentate de către studenţi la timp, încadrându-se în graficul stabilit de departament în conformitate cu calendarul universitar.

Prestația masterandelor a fost apreciată la nivel foarte înalt, acestea urmând să prezinte tezele de master în cadrul ședinței de susținere la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România la sfârșitul lunii iulie anul curent.

Enunțarea notelor finale ale examenului de finalizare a studiilor superioare de master a fost urmat de un moment emoționant pentru toți, absolventele venind cu mulțumiri pentru cadrele didactice care le-au ghidat pe parcursul studiilor.

„Am aplicat la studii de master după o perioadă mai lungă după absolvirea studiilor de licență – dar simt că am revenit acasă, acasă, unde suntem susținute și încurajate să perseverăm spre a ne realiza visele și aspirațiile profesionale – acasă, la noi, la Facultatea Textile și Poligrafie. Vă mulțumim, dragi profesori!” – a spus cu emoții Mihaela Beșliu, deja absolventă, master în Inginerie.

Felicitări pentru toți „boboceii” de anul acesta, care și-au desfăcut aripile pentru zborul, numit Viață!

Suntem mândri de succesele voastre și … Vă așteptăm „acasă” !

Licența 2020, FTP: Noi concepte de produse tipografice și derivate din tipar

Primul program din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, în cadrul căruia au fost susținute proiectele de licență în acest an universitar, a fost tradițional „Design și tehnologii poligrafice”. Susținerea publică a avut loc pe 10 și 11 iunie 2020, online, utilizând aplicația Microsoft Teams, președinte al comisiei de examinare fiind conf. univ., dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Ghidați de către cadrele didactice ale programului, studenții au abordat o diversitate mare de produse tipografice: seturi educaționale pentru copii, cărți cu povești și jocuri, enciclopedii, ediții de carte pentru dezvoltarea creativității, seturi multifuncționale de birou, ediții grafico-artistice, ediții cu epigrame, ediții didactico-literare cu benzi desenate, ambalaje pentru dulciuri, pentru sucuri, ambalaje biodegradabile pentru produsele lactate, ambalaje ecologice pentru produsele alimentare, pentru odihnă, ambalaje pentru produsele cosmetice.

Toate proiectele prezentate s-au remarcat prin originalitate, creativitate, complexitate a abordării, multe din ele fiind la etapă de implementare, ca rezultat a colaborării cu instituțiile editorial-tipografice și educaționale din țară. Printre acestea pot fi menționate următoarele proiecte de licență: Elaborarea setului educațional interactiv pentru copiii cu vârsta de 3-5 ani, autor: Lia-Liliana ȘONȚU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea unei ediții de carte pentru dezvoltarea creativității prin desen, la copii de 7-12 ani, autor: Alisa CALUGHIN, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, Elaborarea cărții cu povești și jocuri, autor: Magdalena ZAHARIA, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea benzilor desenate bazate pe narațiunea populară, autor: Cristi MUNTEAN, coordonator: conf. univ. dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a ambalajelor inteligente pentru produse lactate din materiale biodegradabile, autor: lect. univ. Marin CUCERENCU; Soluționarea estetică și constructivă a ghidului pentru copii cu vârsta de 7 ani în vederea promovării Republicii Moldova, autor: Andrei STAMATIN, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a calendarelor multifuncționale de birou, autor: Mihai ROMANCIUC, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA; Soluționarea estetică și constructivă a ediției de carte narativă pentru copii, autor: Moșneagu Elena, coordonator: conf. univ., dr. Jana CÎRJA; Soluționarea estetică și constructivă a brand book-ului programului Design și Tehnologii Poligrafice, autor: Cristina BAHNARU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC.

Președinta Comisiei Examenului de Licență, conf. univ., dr. Natalia PROCOP, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei, prin prezentările proiectelor de licență ale programului Design și Tehnologii Poligrafice a reconfirmat încă odată poziția sa de lider pe piața educațională națională prin gradul de pregătire, organizare și desfășurarea susținerii online a proiectelor de licență la cel mai înalt nivel. Au fost abordate subiecte și produse de o mare actualitate și complexitate, fiind identificate soluții estetice și constructive integrate cu tehnologiile educaționale, editoriale actuale, analizate și alese materiale de calitate conforme exigențelor impuse produselor pentru care au fost selectate, în corelație cu tendințele actuale cu referință la ecologicitatea lor, inofensivitatea, biodegradabilitatea etc., au fost identificate soluțiile tehnologice privind tehnologia de tipar utilizată, echipamentele și organizarea fabricației. Toate proiectele au abordat aspecte de siguranță a muncii și evaluarea eficienței economice a proiectelor.

În aceeași ordine de idei, dna președintă CEL a ținut să felicite studenții cu rezultatele obținute, cu conferirea titlului de inginer licențiat în Design și Tehnologii Poligrafice, menționând că rezultatele studenților nu ar fi fost posibile fără ghidarea de către cadrele didactice ale programului, urându-le mult succes în continuare.

Mihai Janu: „Sunt mândru și fericit că am ales UTM!”

Acum patru ani, Mihai JANU a ales să-și continue studiile în designul vestimentar la Facultatea Textile și Poligrafie a Universității Tehnice a Moldovei. Excelând în studii, dar și în profesia de designer, atingând un succes notabil în etalarea creațiilor vestimentare pe podiumurile de modă, spune că este mândru și fericit că a făcut această alegere.

– Aici, la UTM, am găsit locul potrivit și mediul necesar în care să mă afirm, fapt pe care îl datorez în totalitate profesionalismului și atitudinii profesorilor mei, care m-au învățat arta frumosului prin harul și măiestria lor. Aici, la UTM am găsit și comunitatea, spațiul și echipamentul necesar în care să mă dezvolt ca specialist. M-au ajutat și mobilitatea, atitudinea, implicarea în diverse evenimente a studenților, cadrelor didactice și administrației UTM. Vreau să le mulțumesc pentru această oportunitate și să vă îndemn și pe voi, dragi candidați la studii, care sunteți viitorul Republicii Moldova, să vă creați viitorul așa cum vreți voi. Vă sugerez să vă îndreptați atenția spre Universitatea Tehnică a Moldovei, unde veți deveni ingineri, ingineri care creează Viitorul!

Modest și cumpătat în dezvăluirea propriilor succese, el însuși merită o apreciere aparte. S-a făcut remarcat în domeniul studiilor, în care excelează cu o medie foarte aproape de 10 în Lista Rectorului – un top al studenților UTM (1%) cu cea mai înaltă reușită academică, dar și în designul vestimentar în care se specializează. Urmându-și pasiunea și croind frumosul așa cum îl vede el, Mihai iese în evidență datorită rochiilor de gală pentru femei, dar și ținutelor pentru bărbați, pe care le accesorizează într-un mod inedit. Ca un veritabil artist, spune că drept sursă de inspirație îi servește absolut tot ce vede: flora, fauna, cosmosul, arhitectonica, istoria vestimentației și, desigur, designerii cu o gândire neordinară. Paralel cu studiile în domeniul designului vestimentar, activează în diverse proiecte, care, în opinia sa, îl ajută să se dezvolte ca personalitate și designer.