MARINELA DRĂGAN: „LA FTP, MODA ȘI ARTA SUNT PĂRȚI ALE ACELEIAȘI COMUNIUNI”

Pasionată de modă și artă,  Marinela DRĂGAN a avut fericita ocazie să descopere că la Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei, acestea sunt părți ale aceleiași comuniuni, integrându-se perfect în paleta variată a programelor de promovate cu dăruire de Centrul de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID.

Urmează specialitatea „Tehnologia și designul confecțiilor textile” și consideră această  alegere drept cea mai reușită pentru viitorul carierei sale. Unul din motivele principale a fost oportunitatea de a studia esența modei și a designului de la cei mai mari profesioniști în domeniu și a îmbrățișa alături de ei profesia care se pliază perfect cu aspirațiile sale.

Aici, la FTP, și-a dat frâu liber spiritului creativ pentru a-și urma pasiunea pentru modă și artă. Concomitent, și-a cultivat aptitudini tehnico-inginerești, gândirea strategică, dar și capacitatea de a lucra în echipă. Este o experiență de vis, care îi permite valorificarea și aplicarea în practică a cunoștințelor căpătate pe parcursul studiilor, motivând-o să se gândească de pe acum la deschiderea unei afaceri în domeniu și a contribui astfel la industrializarea Republicii Moldova și competitivitatea țării pe plan mondial.

 

PREOCUPĂRI PROFESIONAL-DIDACTICE. CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE

Cunoscută pentru inovațiile sale în crearea hăinuțelor pentru copiii prematuri, dar și autoarea primului brand de confecții vestimentare pentru bebeluși, Victoria Cojocari DANILA, lect. univ. la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, a făcut echipă cu conf. univ., dr. Stela BALAN, colega sa de facultate și universitate, unde își desfășoară activitatea didactică – FTP-UTM, dar și cu prof. univ., dr. ing. Antonela CURTEZA de la  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor, unde urmează paralel studiile de doctorat,  excelând împreună cu două lucrări științifice de valoare la Conferința tehnico-științifică internațională „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată recent, în format online, de Рязанский Институт Развития Образования.

Prima lucrare cu tema „Требования, предъявляемые к текстильным материалам для функциональной одежды для недоношенных детей” a scos în evidență aspecte importante, reflectate de altfel și în teza sa de doctorat, cu referire la cerințele față de materiale textile folosite pentru confecționarea hăinuțelor funcționale pentru copii prematuri. Alegerea materialelor în acest scop e un proces extrem de complex și migălos – trebuie avut în vedere faptul că îmbrăcămintea pentru copii se confecționează din materiale textile în culori deschise, care pot fi ușor spălate și care conferă hainelor un aspect atractiv. Pentru categoria bebelușilor prematuri, sunt selectate doar acele materiale care pot fi fierte în timpul spălării. Materialele trebuie să fie moi și ușoare, să aibă indicatori de igienă ridicați, astfel încât îmbrăcămintea fabricată să contribuie la creșterea indicatorilor vitali ai acestei categorii de copii. Astfel de materiale sunt bumbacul organic, inul cu proprietăți îmbunătățite,  lână, fibre de lyocell etc.

Cea de-a doua lucrare cu tema „Современные образовательные технологии, интегрированные в инженерное образование” se referă la un subiect studiat în  monografia ce va fi ulterior publicată – tehnologiile moderne implementate în învățământul ingineresc. Potrivit autoarelor, studiile în dezvoltarea intelectuală a inginerilor indică faptul că sarcina pedagogiei moderne este pregătirea studentului de astăzi pentru activități de inginerie în viitorul apropiat în condițiile Industriei 4.0, care vor contribui la reducerea comunicării personale și a relațiilor dintre oameni. Necesitatea relației dintre știința educației și rolul tehnologiilor educaționale moderne este foarte importantă pentru dezvoltarea unei pedagogii promițătoare de mâine – cea mai activă componentă a proiectelor de dezvoltare socială prin educație. În acest proces, personalitatea viitorului student este studiată nu ca un fenomen izolat, ci într-o anumită situație pedagogică.

Misiunea universității este de a dezvolta capacitatea studenților de a învăța și nu doar de a acumula cunoștințe. Studentul ar trebui să se străduiască să învețe lumea, să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile intelectuale și creative, prin munca constantă și prin dorința de a cunoaște, explora și adapta activitățile profesionale care îl vor forma ca o personalitate integrală. Cunoștințele teoretice și abilitățile practice devin valori numai atunci, când studenții își dau seama de importanța lor și de nevoia de a le folosi în viață și în activitățile profesionale ulterioare. Sarcina principală a facultății, instituției de învățământ tehnic superior este de a preda materii valoroase care să trezească dorința de cunoaștere a studentului și de descoperire a valorilor profesionale. Prin urmare, conținutul procesului educațional ar trebui să includă cunoștințe care să contribuie la formarea integrală a personalității studentului.