FTP-UTM: TRAININGURI DE PROIECTARE-CONFECȚIONARE A MĂȘTILOR DE PROTECȚIE

Sub egida conf. univ., dr. Irina TUTUNARU, Departamentul Tehnologii și Design în Textile și Poligrafie, Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada 8-10 aprilie au fost desfășurate trei traininguri în regim online, orientate spre formarea abilităților de proiectare și confecționare a măștilor de protecție.

Destinate elevilor din școli profesionale, colegii și centre de excelență care pregătesc specialiști în domeniul textilelor, trainingurile au vizat elaborarea a trei modele de măști, diferite ca aspect și mod de confecționare, din produse reutilizabile fabricate din materiale textile. În rezultat, elevii au fost invitați să se implice în acțiuni caritabile de confecționare a măștilor, care să fie distribuite persoanelor din păturile socialmente vulnerabile.

Activitățile didactice în cauză au fost desfășurate ca răspuns la inițiativa Asociației Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți, partener regional al Centrului pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA).

CONFERINȚELE ȘTIINȚIFICE ONLINE PĂSTREAZĂ VIU DIALOGUL STUDENT-PROFESOR

Dialogul purtat la distanță de către profesori și studenți se fructifică nu doar în lecții online, proiectări, evaluări. La distanță a fost posibilă și desfășurarea cu succes a tradiționalei Conferințe tehnico-științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM. Secțiunea „Design și tehnologii poligrafice” a impresionat prin participare activă, gândire critică, spirit analitic, o varietate largă a subiectelor abordate, dar și prin diversitatea instrumentelor digitale utilizate. 

Ghidată de către conf. univ., dr. Viorica CAZAC și lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, sesiunea s-a desfășurat prin Skype, iar pentru realizarea prezentărilor studenții au utilizat diverse instrumente digitale: Animoto, Calaméo, Canvas etc. Fiind niște servicii de creare video bazate pe cloud pentru a produce videoclipuri din diverse imagini/fotografii sau pentru crearea instantanee a unor prezentări interactive pe internet, aplicațiile respective ajutând la închegarea unui dialog interactiv, cu prezentări pe măsura tematicilor abordate, evidențiind în special lucrările studenților Valeria POLERCĂ, Ecaterina ARNAUT, Iulia COLESNIC, Silvia TURCHIN, Ana-Maria COLUN, Iulia PERJU (gr. DTP-181), Ion EFROS, Ana-Lucia SECRIERU (gr. DTP-171), Daniela IFTODI, Nicoleta VASILIEV, Daniela MARDARI, Daniela COTOROBAI, Diana MUSTEAȚA, Anastasia DANILOV (gr. DTP-191).

O parte din lucrări s-a axat pe analiza graficii de carte a maeștrilor Ilie Bogdesco („Ilie Bogdesco – promotor al graficii de carte”, autor: Silvia TURCHIN, cond.: conf. univ., dr. Viorica CAZAC), Alexei Colâbneac („Grafica de carte pentru copii în viziunea lui Alexei Colâbneac”, autor: Ana-Maria COLUN, cond.: conf. univ., dr. Viorica CAZAC); analiza tezaurului fotografic captat de maestrul Mihai Potârniche („Mihai Potârniche – maestrul valențelor artistice în fotografie”, autor: Iulia PERJU, cond.: conf. univ., dr. Viorica CAZAC); analiza multicriterială a mărcilor poștale; analiza comparativă a caracteristicilor de calitate a tiparului ofset și digital („Analiza aspectelor constructive si estetice ale ambalajelor pentru zahar în contextul sustenabilității”, autor: Daniela COTOROBAI, cond.: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA; „Particularități de reprezentare a afișelor teatrale din Basarabia”, autor Daniela MARDARI, cond.: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; „Diversitatea etichetelor pentru vinurile din Republica Moldova prin implicarea proceselor de finisare”, autori: Ion EFROS, Ana-Lucia SECRIERU, cond.: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA).

În cazul unor lucrări, studenții au mers împreună cu cadrele didactice la Biblioteca Națională, de unde au ridicat și scanat edițiile de carte implicate în analiză. Sau au fost însoțiți la tipografii, unde au solicitat accesul la colecțiile de ediții tipărite. Totodată, profesorii le-au oferit studenților lista instrumentelor și a tutorialelor necesare, studenții învățând acum, special pentru conferință, instrumentele digitale utilizate.

Exemplul personal al profesorilor s-a remarcat și în scrierea și prezentarea propriu-zisă a lucrărilor personale la conferință atât pe post de cadre didactice – „Satira și umorul în soluționarea grafică a produselor tipografice” (autor: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, cond.: conf. univ., dr. Viorica CAZAC), cât și de studenți-doctoranzi – „Edițiile periodice și asociațiile umoristico-satirice din Republica Moldova” (autor: drd. Lucia ADASCALIȚA, cond.: conf. univ., dr. Constantin SPÂNU).

Profesorii DTP au muncit cot la cot cu studenții lor, motivându-i și susținându-i pentru ca efortul lor comun să se încununeze cu succes. Aceasta este menirea principală a unui profesor – să se implice plenar în formarea discipolilor săi.