LANSAREA EDIȚIEI DE CARTE „ARTA DECORATIVĂ din RSS Moldovenească”, autor: Constantin SPÎNU, conf. univ., dr. în Studiul Artelor în cadrul Facultății Textile și Poligrafie

Vineri, 31.05.2019, în cadrul Facultății Textile și Poligrafie, fondatorul facultății, dl Constantin SPÎNU, critic de artă binecunoscut și apreciat în Republica Moldova, dr. în studiul artelor, conf. univ. a lansat monografia „ARTA DECORATIVĂ din RSS MOLDOVENEASCĂ”. Monografia prezintă rezultatul muncii de mai mulți ani de cercetare științifică în fondurile muzeale și cele de arhivă, muncă ce s-a soldat cu identificarea și analiza teoretică a operelor de valoare ale artei decorative din RSS Moldovenească, reflectarea problemelor cu care s-au confruntat artiștii din republică în procesul de revitalizare a tradițiilor folclorului plastic național și edificare a artelor decorative profesioniste în perioada postbelică, interacțiunea plasticienilor cu industria producătoare de bunuri de larg consum. Fiind bine structurat prin determinarea veridică a etapelor de dezvoltare a artelor decorative din perioada 1944-1991, studiul monografic desfășurat, elucidează particularitățile stilistice ale creației personalităților notorii ale artelor decorative din perioada postbelică reflectând aportul incontestabil adus de artiștii plastici din domeniu la valorificarea culturii naționale.

La evenimentul de lansare a monografiei, cu participarea autorului, au participat studenții facultății, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, oameni de valoare culturală din Republica Moldova, Maeștri în Artă.

Aprecieri alese și urări de mult succes au exprimat conf. univ., dr. Valentina Bulgaru, conf. univ., dr. Cazac Viorica, conf. univ., dr. Cangaș Svtelana, Elena Musteață, Maestrul în Artă Petru Balan.