Noi provocări pentru studenții de la Facultatea Textile și Poligrafie

Recent, la 3 aprilie, un grup din nouă studente de la anul III de studii de la specialitățile Modelarea și
tehnologia confecțiilor din țesături și Inginerie și management în industria ușoară, ghidați de câțiva
profesori de la facultate, au avut parte de o bună provocare, vizitând întreprinderea de confecții IY
Industries Yeld din Bacău, România. Aceasta este deținută de compania italiană de modă de lux cu
renume mondial – Moncler, cunoscută pentru gecile sale cu puf, al căror preţ depășește 1.000 de euro.
Deși obiectivul primar al vizitei a fost semnarea acordurilor de colaborare dintre Universitatea Tehnică a
Moldovei și întreprinderea vizată, echipa de la UTM a reușit, grație excursiei ghidate de managerul de
producție Marian Bodron, să se familiarizeze, în detalii, cu sistemul de producere, cu sectoarele de
fabricație, utilajul industrial și particularitățile proceselor tehnologice ale întreprinderii.
Conducerea IY Industries Yeld, în persoana managerului general Raya Meziou, a manifestat deschidere
și generozitate în oferire de oportunități și condiții de petrecere a stagiilor de practică pentru studenții
de la UTM. De menționat, că primii pași de colaborare au fost întreprinși cu succes grație administrației
Universității Tehnice a Moldovei, a cadrelor didactice și decanului Facultății Textile și Poligrafie a UTM,
Valentina Bulgaru.
Studenții, ca și cadrele didactice de la UTM, au rămas încântați de nivelul și capacitatea întreprinderii
vizitate, unii dintre aceștia au revenit în țară, deciși să-și petreacă la Bacău stagiul de practică de la finele
acestui an de studii.
Le urăm baftă și realizări frumoase!

Administrația FTP, UTM.