BURSIERE ERASMUS+ la UNIVERISTATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

În perioada 1-6.04.2019, conf. univ., dr. Viorica Cazac și lector universitar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de doua burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica București, facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini și Sisteme de Producție.

Conform programului de activitate ambele cadre didactice au susținut prelegeri pentru masteranzii programului Tehnologii și Sisteme Poligrafice și Design Industrial.

Activitatea didactică a fost desfășurată atât în cadrul facultății cât și în cadrul companiei specializate în tipar seriografic Electronic Design and Consulting Group SRL datorită relațiilor de colaborare stabilite anterior cu compania de către conf. univ., dr. Cazac Viorica cu directorul EDCG, Cristina Ungureanu.

Cadrele didactice bursiere au participat în discuții cu membrii departamentului, au împărtășit experiența didactică, metodică și științifică. Tot parcursul stagiului Erasmus+ a fost tutelat de către conf. univ., dr. Emilia Balan, pentru care bursierele exprimă cele mai alese mulțumiri. În același context, sunt exprimate mulțumiri Universității Politehnica București, departamentului Erasmus Politehnica București, departamentului Mașini și Sisteme de Producție: decanului facultății, Prof. univ., Dr. Cristian Doicin, șef departamentului MSP, Prof. univ., Dr. Tiberiu Dobrescu, prodecanilor IMST și membrilor departamentului pentru acceptul privind acordarea burselor și sprijinul oferit pe tot parcursul stagiului.

Parte din program a constituit vizitarea bibliotecilor. Astfel, bursierele au vizitat Biblioteca Națională a Romăniei . Biblioteca Națională a României a impresionat prin impetuozitatea spațială, cu o multitudine de spații pentru împrumutul edițiilor de carte, săli de lectură, holurile utilizate drept spații expoziționale și spații pentru lucru. La momentul vizitei bursierele au vizitat expozițiile: Pe drumul Marii Uniri, Valori Europene, expoziție organizată de Salonul Internațional de Caricatură și alte expoziții.

În vederea extinderii parteneriatelor didactico-metodico-științifice au fost realizate întrevederi cu colegii de la departamentul Mașini și Sisteme de Producție, Grafică Inginerească și Design Industrial. S-au realizat schimb de opinii, s-au stabilit domeniile și direcțiile de interes comun în cadrul parteneriatelor inițiate.

Memorabilitatea stagiului a fost fundamentată de vizitarea Palatului Regal ce găzduiește Galeria Națională de Artă a României, în care poate fi vizualizată Arta Medievală a României, Arta Modernă prin lucrările maeștrilor: Constantin Brâncuși, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Teodor Paladi, Nicolae Tonitza, Teodor Aman, Camil Ressu, Corneliu Baba și mulți alții, și Arta Contemporană.

Vizitarea obiectivelor culturale a continuat cu Muzeul Satului Român, admirând frumusețea rurală a României prin gospodăriile tărănești, schituri, preluate din diverse zone ale României și expuse spre admirația publicului.

De o deosebită experiență s-au bucurat bursierele în vizita Academiei de Studii Economice din

București cu sediul într-o clădire de o soluționare arhitecturală excepțională și care are în posesie în sală de lectură două fresce distinse realizate de Maestru Sabin Balașa . Aceste momente frumoase au fost oferite cu multă căldură de către Prof. univ., Dr. Lefter Viorel, ex-prorector al ASE București, cu origini basarabene. Dl Profesor a explicat bursierelor valoarea frescelor, menționând că femeia din lucrarea Geneza te urmărește cu toată ființa din orice unghi ar fi privită, pentru realizarea lor fiind realizate numeroase schițe.

O altă experință traită de bursiere a fost vizita unor companii tipografice . Aceste momente frumoase fiind oferite de către ing. Cristian Mihalcea-Udrea, oportunitate pentru care bursierele au exprimat mulțumiri deosebite pentru toată deshiderea și sprijinul acordat în vederea consolidării parteneriatului cu mediul economic din România.

Stagiul și suportul oferit în vederea desfășurării lui, au menționat bursierele, reprezentă o foarte bună oportunitate pentru schimbul de experiență cu colegii din alte instituții similare, pentru preluarea experiențelor eficiente, pentru consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor academice și economice, pentru formarea și îmbunătățirea continuă.

În acest context, au fost exprimate alese mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă materializarea proiectului inițiat, rezultatele urmând a fi implementate și diseminate.

Noi provocări pentru studenții de la Facultatea Textile și Poligrafie

Recent, la 3 aprilie, un grup din nouă studente de la anul III de studii de la specialitățile Modelarea și
tehnologia confecțiilor din țesături și Inginerie și management în industria ușoară, ghidați de câțiva
profesori de la facultate, au avut parte de o bună provocare, vizitând întreprinderea de confecții IY
Industries Yeld din Bacău, România. Aceasta este deținută de compania italiană de modă de lux cu
renume mondial – Moncler, cunoscută pentru gecile sale cu puf, al căror preţ depășește 1.000 de euro.
Deși obiectivul primar al vizitei a fost semnarea acordurilor de colaborare dintre Universitatea Tehnică a
Moldovei și întreprinderea vizată, echipa de la UTM a reușit, grație excursiei ghidate de managerul de
producție Marian Bodron, să se familiarizeze, în detalii, cu sistemul de producere, cu sectoarele de
fabricație, utilajul industrial și particularitățile proceselor tehnologice ale întreprinderii.
Conducerea IY Industries Yeld, în persoana managerului general Raya Meziou, a manifestat deschidere
și generozitate în oferire de oportunități și condiții de petrecere a stagiilor de practică pentru studenții
de la UTM. De menționat, că primii pași de colaborare au fost întreprinși cu succes grație administrației
Universității Tehnice a Moldovei, a cadrelor didactice și decanului Facultății Textile și Poligrafie a UTM,
Valentina Bulgaru.
Studenții, ca și cadrele didactice de la UTM, au rămas încântați de nivelul și capacitatea întreprinderii
vizitate, unii dintre aceștia au revenit în țară, deciși să-și petreacă la Bacău stagiul de practică de la finele
acestui an de studii.
Le urăm baftă și realizări frumoase!

Administrația FTP, UTM.