FINALIZAREA STUDIILOR LA CICLUL II, MASTER

In data de 17.01.20 19, in cadrul Facultății a avut loc susținerea tezelor de Master, ciclul II de studii. Felicitări tuturor absolvenților!!!

 

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

În perioada 18 ianuarie – 01 martie 2019 se anunță concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale UTM

în vederea participării la competiție națională a proiectelor științifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru admiterea2019-2020.

       La concurs pot participa cu unul sau mai multe proiecte ştiinţifice, în funcţie de  numărul  studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonare,

doar conducătorii de doctorat care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind  organizarea studiilor superioare de doctorat,

ciclul III, aprobat prin HG nr. 1007 din 10.12.2014.

Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat vor prezenta Consiliului Școlii Doctorale dosarele care vor conține următoarele informații:

https://utm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mihaela_cazac_tctt_utm_md/ETZ_gd_1Rc9IgfZgEkze4SIBk8OK_Q-qNIV3m3kHNSe0kg?e=QHK4Ib