Moldova in Fashion Conference, ediția a IV-a

Un eveniment de anvergură în industria Fashion a Moldovei

 

Un eveniment de mare anvergură în industria modei autohtone a avut loc în weekend-ul precedent la UTM, în incinta Tekwell: cea de-a IV-a ediție Moldova in Fashion Conference, organizată la 16 noiembrie, curent, de către Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse al UTM.

Evenimentul a fost deschis cu fast de invitați de onoare, reprezentanți ai partenerilor evenimentului: rector al UTM Viorel Bostan, ambasadoarea Suediei în Moldova Anna Lyberg, director general al Agenției de Investiții a Moldovei Rodica Verbeniuc, Președintele Asociației Patronale din Industria Ușoară (APIUS) Alexandra Can.

Genericul conferinței a fost axat pe conceptele inovare și sustenabilitate în industria modei. Printre cele mai disputate subiecte ale comunicărilor se includ: tendințele de dezvoltare a domeniilor design și fashion, inclusiv pentru anul 2020; sustenabilitatea în modă; materiale și procese noi în industria fashion; textile smart și tehnologii de prototipare în fashion 3DaaS.

Accepții actualizate, în acest sens, au prezentat publicului larg speaker-ii internaționali, profesioniști în domeniu, precum Giovanni Ottonello (Italia), Laurenti Arnault (UK), Shalev Amnon (Israel), Philippe Pourhashemi (Belgia), Ricardo O`Nascimento (UK), cât și experții autohtoni Nicholas Opopol, Geta Rasciuc, Anna Shoykhet.

Acest eveniment anual are un impact deosebit pentru sectoarele business și cel academic, specializate în domeniul industriei ușoare, constituind o platformă efectivă pentru colaborare, schimb de experiență și de opinii dintre experții reputați din străinătate și profesioniștii din țară, întreprinzători și reprezentanți din producere, cadre didactice și studenți, designeri și cei pasionați de fashion.

Atmosfera deosebit de lucrativă și motivațională a conferinței a fost complinită atât de conținutul consistent al speech-urilor, de conexiuni și conlucrări eficace ale participanților, cât și de excelenta organizare și desfășurare, în aspect logistic, a evenimentului. Fapt care se datorează, în marea măsură, echipei ZIPhouse, voluntarilor acestuia – studenți ai facultății Textile și Poligrafie a UTM, și, indespensabil, partenerilor Centrului ZIPhouse și sponsorilor evenimentului, care au asigurat factura de calitate înaltă a evenimentului.

Evenimentul a fost organizat de către CEADT ZIPhouse al Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS) și suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, parte a Moldova Business Week 2019 organizată de către Agenția de Investiții a Moldovei, în parteneriat cu Box Catering, Cărturești Chișinău, Julius Meinl, Dryco Shop-Prune Uscate, Tromigou, Eternity Water, Martely.

 

 

LANSAREA EDIȚIEI DE CARTE „ARTA DECORATIVĂ din RSS Moldovenească”, autor: Constantin SPÎNU, conf. univ., dr. în Studiul Artelor în cadrul Facultății Textile și Poligrafie

Vineri, 31.05.2019, în cadrul Facultății Textile și Poligrafie, fondatorul facultății, dl Constantin SPÎNU, critic de artă binecunoscut și apreciat în Republica Moldova, dr. în studiul artelor, conf. univ. a lansat monografia „ARTA DECORATIVĂ din RSS MOLDOVENEASCĂ”. Monografia prezintă rezultatul muncii de mai mulți ani de cercetare științifică în fondurile muzeale și cele de arhivă, muncă ce s-a soldat cu identificarea și analiza teoretică a operelor de valoare ale artei decorative din RSS Moldovenească, reflectarea problemelor cu care s-au confruntat artiștii din republică în procesul de revitalizare a tradițiilor folclorului plastic național și edificare a artelor decorative profesioniste în perioada postbelică, interacțiunea plasticienilor cu industria producătoare de bunuri de larg consum. Fiind bine structurat prin determinarea veridică a etapelor de dezvoltare a artelor decorative din perioada 1944-1991, studiul monografic desfășurat, elucidează particularitățile stilistice ale creației personalităților notorii ale artelor decorative din perioada postbelică reflectând aportul incontestabil adus de artiștii plastici din domeniu la valorificarea culturii naționale.

La evenimentul de lansare a monografiei, cu participarea autorului, au participat studenții facultății, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, oameni de valoare culturală din Republica Moldova, Maeștri în Artă.

Aprecieri alese și urări de mult succes au exprimat conf. univ., dr. Valentina Bulgaru, conf. univ., dr. Cazac Viorica, conf. univ., dr. Cangaș Svtelana, Elena Musteață, Maestrul în Artă Petru Balan.

Vizionarea rezultatelor practicii de inițiere

In data de 23 mai, anul curent, în cadrul Facultății Textile și Poligrafie, studenții grupei TDCT-181 (anul I) au prezentat produsele confecționate pe durata practicii de inițiere.

Acestea au fost create sub îndrumarea lectorului universitar Dna Ursu Elena, cu suportul Dnei Ciobanu Nadejda – inginer-coordonator al atelierului de confecții textile, blocul 4 de studii al UTM.

       

EXPERIMENTARE CALIGRAFICĂ. PE URMELE ISTORIEI SCRISULUI

La 18.05.2019, conf. univ., Dr. Cazac Viorica si lect. univ. Adascalita Lucia, cadre didactice la programul Design si Tehnologii Poligrafice, Facultatea de Textile și Poligrafie au organizat un workshop cu participarea lui Alexandr Kodamskii cunoscut caligraf. La eveniment s-au arătat interesați și au participat liceeni, studenți ai programului Design și Tehnologii Poligrafice, absolvenți ai programului și cadre didactice. Timp de 6 ore participanții au experimentat parcursul istoric prin reproducerea caligrafică alfabetelor istorice utilizând diverse instrumente de scriere, diverse suporturi și concepte și realizând lucrări. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților mulțumind organizatorilor pentru experiența oferită. a

Spre realizarea aspirațiilor creatoare

În a doua jumătate a lunii aprilie au avut loc mai multe module formative în domeniul industriei ușoare, petrecute în cadrul CEADT Ziphouse al UTM (în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare, APIUS, cu suportul financiar din partea: Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID; Guvernului Suediei; UK aid, finanțată de Guvernul Marii Britanii), la care au participat mai mulți profesori și studenți de la facultate.

În acest context, se remarcă seminarul cu designerul Kelly DeNooyer din 17 aprilie, curent, organizat grație dnei Georghiță Maria, doctor în economie, profesor UTM, cu sprijinul Proiectului de Competitivitate din Moldova (USAID). În cadrul seminarului au fost abordate mai multe subiecte, cum ar fi: dezvoltarea noilor concepte de brand, formarea conceptuală și designul colecției, planificarea și organizarea proceselor de fabricație a vestimentației, oportunități de extindere a exportului de producție autohtonă ș.a.

Secvențe din Seminarul cu Kelly DeNooyer

 

Recent, la 22 aprilie, la Centrul de Excelență ZIPhouse al UTM s-a desfășurat un seminar cu genericul International fashion trade shows – mastery of presentation, destinat celor preocupați de industria modei (proiectul a fost organizat de către CEADT ZIPhouse al UTM, în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS) și cu suportul financiar din partea: Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID); Guvernului Suediei;UK aid, finanțată de Guvernul Marii Britanii).

Acest modul, la care au participat și studenții, cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie a UTM, a fost ținut de către Stella Arion – top-performing Senior stylist, Creative director și producător din Marea Britanie. Fiind implicată în diverse fashion proiecte și show-uri internaționale de modă, stilista conlucrează cu asemenea companii și brand-uri celebre din domeniu, ca McQueen, Selfridges, Wella International, M&S ș.a.

În cadrul aceleiași vizite în Moldova, pe parcursul a câteva zile, Stella Arion a oferit consultanță tinerilor designeri – competitori ai Concursului Z Generation Young Designers Competition 2019 (ediția a II-a), – privitor la imaginea stilistică și aspectele de prezentare a colecțiilor vestimentare, elaborate de aceștia. Menționăm, că Z Generation Young Designers Competition este un concurs național în domeniul fashion, lansat în 2018 de CEADT ZIPhouse cu scopul promovării tinerilor talente din domeniul designului vestimentar.

Printre participanții la această ediție de concurs se enumără și cca 10 studenți de la Facultatea Textile și Poligrafie a UTM, specialitățile Design vestimentar industrial și Ingineria produselor textile și din piele. Tinerii creatori de la facultate își dezvoltă cu asiduitate competențele profesionale în domeniul design-proiectării, elaborând, pe parcursul acestui semestru, modele vestimentare, integrate în colecții din 5 ținute. Acestea urmează să fie prezentate în cadrul concursului nominalizat, într-un show de amploare, care va avea loc la 4 iunie, anul curent.

Inspirație și baftă tinerilor designeri vestimentari în atingerea aspirațiilor creatoare!

Secventa Modul cu Stella Arion

Secventa working session pentru Z Generation 2019 cu Stella Arion

Secventa working session pentru Z Generation 2019 cu Stella Arion

Secventa working session pentru Z Generation 2019 cu Stella Arion

Secventa working session pentru Z Generation 2019 cu Stella Arion

Participanti la Z Generation 2019

Participanti la Z Generation 2019

Concurs de creație pentru designerii începător

Pentru prima oară, la facultatea Textile și Poligrafie, în parteneriat cu Centrul de Excelență ZIPhouse al UTM, a fost lansat un concurs de creație pentru designerii începători, cu genericul Design&Fashion Creativity (cu două secțiuni: Fashion design și Graphic design), axat pe stimularea activității creatoare a tinerilor, dezvoltarea abilităților de valorificare a artei și a designului, de proiectare 2D și 3D, de lucru cu diverse materiale și de promovare a propriilor idei și accepții, competitorii concursului având posibilitatea de a-și exersa competențele în elaborarea unui produs de art-design conceptual nou.

 

La concurs au participat, cu precădere, studenții anului IIIU (cu coechipieri din anii mai mici) de la programul de studii Design vestimentar industrial, care au elaborat produse inedite de Fashion design. Patru lucrări de creație au fost expuse în cadrul expoziției Creația deschide universul-2019 și în Centrul ZIPhouse, grupul de autori al acestora fiind distinși, cu suportul CEADT ZIPhouse și al UTM, cu diplome de mențiune și premii bănești (a câte 600 lei per grup), iar două dintre lucrările expuse au fost premiate și de către administratorul principal al Zonei Economice Libere „Bălți”, Marin Ciobanu, cu premii bănești în valoare de a câte 1.000 lei.

Premiere Concurs – echipa EQUALIZER: Fulga Larisa, Cartira Victoria, Roman Anastasia, Prepelita Ecaterina

Premiere Concurs echipa-O ALTA UMBRA A FEMEII: Janu Mihai, Vasiliev Valentina, Nistorica Irina,  Onea Olga, Valenkova Alexandra

Premiere Concurs- echipa IMPULS: Topa Catea Corina, Secher Liudmila, Dogoter Irina

 

Creația deschide universul-2019

Luna aprilie, recent încheiată, s-a dovedit a fi una plină de activități și evenimente de caracter formativ-creativ. Ca și în anii precedenți, această perioadă a anului academic a servit prilej pentru a „număra bobocii”, adică pentru a evalua activitatea de cercetare și de creație, efectuată de către studenții și corpul academic al universității pe parcursul ultimului an, fapt care s-a relevat în cadrul evenimentului Creația deschide universul-2019, desfășurat la 19-20 aprilie în Tekwill.

În acest context, Facultatea Textile și Poligrafie a UTM s-a remarcat prin mai multe prestații și activități creative. Pe lângă expunerea produselor originale, reprezentative pentru domeniile de specializare ale facultății (elaborate în cadrul proiectării de licență și concursului studențesc de creație în design), a fost organizat și un fashion-show impressionnant, cu prezentarea a zece colecții vestimentare de licență, elaborate în perioada precedentă de către studenții de la specialitatea Design vestimentar industrial.

Panouri expozitionale FTP Creatia deschide universul 2019

Defileu prezentatori Janu Mihai, Otilia Mihailov

Defileu-colectia Braga Elena

Defileu-Caraman Ecaterina

Defileu-colecția Butanu Cristina

Defileu-colecția Cotovici Romina

Defileu-colecția Jalba Silvia

Defileu-colecția Budu Valentina

Defileu-colecția Tezec Lidia

 

Tot în cadrul expoziției Creația deschide universul-2019, cadrele didactice și studenții facultății Textile și poligrafie au petrecut trei ateliere de lucru, specializate în: crearea accesoriilor din piele (resp. l.u.Ischimji Nicolae), aplicarea tiparului serigrafic în textile și poligrafie (resp. l.u.Osoba Alexandra) și tehnici de elaborare a felicitărilor handmade (resp. l.u.Tocarciuc Alina). Acestea s-au bucurat de o mare popularitate din partea vizitatorilor, în special la copii și elevi, fiecare dintre participanții la ateliere plecând de la expoziție cu o lucrare originală, realizată individual de ei, handmade.

Atelier Crearea Ilustratelor Hand Made

 

O altă realizare marcantă, atestată în cadrul expoziției nominalizate, a constituit-o prestația echipei de studenți de la programul de studii Design și tehnologii poligrafice în cadrul concursului Ruby Golberg-2019 (resp. l.u.Osoba Ivan). Pentru prima oară, echipa Ruby Golberg de la FTP (4 persoane de la anul IU, 1 persoană – de la a. IIIU și 2 liceeni) s-a clasat pe locul patru, etalând creativitate, o organizare eficace și excelente abilități de lucru în echipă în vederea elaborării unui proiect ingineresc original și reușit.

 

BURSIERE ERASMUS+ la UNIVERISTATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

În perioada 1-6.04.2019, conf. univ., dr. Viorica Cazac și lector universitar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de doua burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica București, facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini și Sisteme de Producție.

Conform programului de activitate ambele cadre didactice au susținut prelegeri pentru masteranzii programului Tehnologii și Sisteme Poligrafice și Design Industrial.

Activitatea didactică a fost desfășurată atât în cadrul facultății cât și în cadrul companiei specializate în tipar seriografic Electronic Design and Consulting Group SRL datorită relațiilor de colaborare stabilite anterior cu compania de către conf. univ., dr. Cazac Viorica cu directorul EDCG, Cristina Ungureanu.

Cadrele didactice bursiere au participat în discuții cu membrii departamentului, au împărtășit experiența didactică, metodică și științifică. Tot parcursul stagiului Erasmus+ a fost tutelat de către conf. univ., dr. Emilia Balan, pentru care bursierele exprimă cele mai alese mulțumiri. În același context, sunt exprimate mulțumiri Universității Politehnica București, departamentului Erasmus Politehnica București, departamentului Mașini și Sisteme de Producție: decanului facultății, Prof. univ., Dr. Cristian Doicin, șef departamentului MSP, Prof. univ., Dr. Tiberiu Dobrescu, prodecanilor IMST și membrilor departamentului pentru acceptul privind acordarea burselor și sprijinul oferit pe tot parcursul stagiului.

Parte din program a constituit vizitarea bibliotecilor. Astfel, bursierele au vizitat Biblioteca Națională a Romăniei . Biblioteca Națională a României a impresionat prin impetuozitatea spațială, cu o multitudine de spații pentru împrumutul edițiilor de carte, săli de lectură, holurile utilizate drept spații expoziționale și spații pentru lucru. La momentul vizitei bursierele au vizitat expozițiile: Pe drumul Marii Uniri, Valori Europene, expoziție organizată de Salonul Internațional de Caricatură și alte expoziții.

În vederea extinderii parteneriatelor didactico-metodico-științifice au fost realizate întrevederi cu colegii de la departamentul Mașini și Sisteme de Producție, Grafică Inginerească și Design Industrial. S-au realizat schimb de opinii, s-au stabilit domeniile și direcțiile de interes comun în cadrul parteneriatelor inițiate.

Memorabilitatea stagiului a fost fundamentată de vizitarea Palatului Regal ce găzduiește Galeria Națională de Artă a României, în care poate fi vizualizată Arta Medievală a României, Arta Modernă prin lucrările maeștrilor: Constantin Brâncuși, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Teodor Paladi, Nicolae Tonitza, Teodor Aman, Camil Ressu, Corneliu Baba și mulți alții, și Arta Contemporană.

Vizitarea obiectivelor culturale a continuat cu Muzeul Satului Român, admirând frumusețea rurală a României prin gospodăriile tărănești, schituri, preluate din diverse zone ale României și expuse spre admirația publicului.

De o deosebită experiență s-au bucurat bursierele în vizita Academiei de Studii Economice din

București cu sediul într-o clădire de o soluționare arhitecturală excepțională și care are în posesie în sală de lectură două fresce distinse realizate de Maestru Sabin Balașa . Aceste momente frumoase au fost oferite cu multă căldură de către Prof. univ., Dr. Lefter Viorel, ex-prorector al ASE București, cu origini basarabene. Dl Profesor a explicat bursierelor valoarea frescelor, menționând că femeia din lucrarea Geneza te urmărește cu toată ființa din orice unghi ar fi privită, pentru realizarea lor fiind realizate numeroase schițe.

O altă experință traită de bursiere a fost vizita unor companii tipografice . Aceste momente frumoase fiind oferite de către ing. Cristian Mihalcea-Udrea, oportunitate pentru care bursierele au exprimat mulțumiri deosebite pentru toată deshiderea și sprijinul acordat în vederea consolidării parteneriatului cu mediul economic din România.

Stagiul și suportul oferit în vederea desfășurării lui, au menționat bursierele, reprezentă o foarte bună oportunitate pentru schimbul de experiență cu colegii din alte instituții similare, pentru preluarea experiențelor eficiente, pentru consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor academice și economice, pentru formarea și îmbunătățirea continuă.

În acest context, au fost exprimate alese mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă materializarea proiectului inițiat, rezultatele urmând a fi implementate și diseminate.

Noi provocări pentru studenții de la Facultatea Textile și Poligrafie

Recent, la 3 aprilie, un grup din nouă studente de la anul III de studii de la specialitățile Modelarea și
tehnologia confecțiilor din țesături și Inginerie și management în industria ușoară, ghidați de câțiva
profesori de la facultate, au avut parte de o bună provocare, vizitând întreprinderea de confecții IY
Industries Yeld din Bacău, România. Aceasta este deținută de compania italiană de modă de lux cu
renume mondial – Moncler, cunoscută pentru gecile sale cu puf, al căror preţ depășește 1.000 de euro.
Deși obiectivul primar al vizitei a fost semnarea acordurilor de colaborare dintre Universitatea Tehnică a
Moldovei și întreprinderea vizată, echipa de la UTM a reușit, grație excursiei ghidate de managerul de
producție Marian Bodron, să se familiarizeze, în detalii, cu sistemul de producere, cu sectoarele de
fabricație, utilajul industrial și particularitățile proceselor tehnologice ale întreprinderii.
Conducerea IY Industries Yeld, în persoana managerului general Raya Meziou, a manifestat deschidere
și generozitate în oferire de oportunități și condiții de petrecere a stagiilor de practică pentru studenții
de la UTM. De menționat, că primii pași de colaborare au fost întreprinși cu succes grație administrației
Universității Tehnice a Moldovei, a cadrelor didactice și decanului Facultății Textile și Poligrafie a UTM,
Valentina Bulgaru.
Studenții, ca și cadrele didactice de la UTM, au rămas încântați de nivelul și capacitatea întreprinderii
vizitate, unii dintre aceștia au revenit în țară, deciși să-și petreacă la Bacău stagiul de practică de la finele
acestui an de studii.
Le urăm baftă și realizări frumoase!

Administrația FTP, UTM.

Atelierul de confecții textile – RENOVAT!

În perioada septembrie, 2018 – ianuarie, 2019 a fost transferat (blocul 4, aula 4-34) și renovat atelierul de confecții textile a Facultății Textile și Poligrafie a Departamentului DTTP. Toate lucrările au fost ghidate și realizate de către Ciobanu Nadejda – responsabil material, inginer-coordonator al atelierului de confecții textile și Ionașcu Leon – inginer rețea electrică. Aducem sincere mulțumiri administrației UTM pentru susținere și implicare în acest proces complicat dar atât de necesar unui proces de studiu calitativ și eficient! În atelierul renovat zilnic au loc ore de lucrări de laborator la disciplinele de specialitate, tot aici studenții confecționează produsele textile din cadrul Proiectelor de An, colecțiile vestimentare din cadrul Proiectelor de Licență, cât și alte activități individuale din cadrul programului Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile.

Acum studenții cât și cadrele didactice se bucură de un spațiu de creație luminos si bine amenajat cu cele necesare unui proces de creație!

Vă prezentăm galeria foto: