În atenția studenților și cadrelor didactice!

Departamentul Design si Tehnologii Poligrafice, Facultatea Textile și Poligrafie

a semnat un acord interstitutional cu Departamentul Mașini și Sisteme de Producție, Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice,

Universitatea Politehnica București în cadrul programului EU Erasmus+ prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa.

Acordul semnat a fost validat, UE oferind finantare în anul universitar 2018/2019 pentru mobilitatea academică bilaterală a 2 studenti pentru un semestru de studii și 3 cadre didactice

pentru o saptamana de training in Universitatea Politehnica Bucuresti și Univeristatea Tehnica a Molodvei.