Facultatea de Design instruiește sprecialiști pentru următoarele domenii:

 

DESIGN  VESTIMENTAR INDUSTRIAL (DVI)

Titlul : Inginer licențiat

Plan de învățământ

Domenii de activitate:

 • elaborarea conceptului și proiectarea artistică a vestimentaţiei;
 • proiectare constructivă şi  tehnologică a produselor de îmbrăcăminte;
 • stilistica și design vestimentar;

Absolvenţii acestei specialităţi pot activa în calitate de: designer, stilist, inginer-constructor, inginer-tehnolog, manager al atelierelor de producţie vestimentară.

 

ARTE DECORATIVE APLICTE(ADA)  /  DESIGN TEXTIL

Titlul : Licențiat în arte

Plan de învățământ

Domeniile de activitate:

 • proiectarea confecțiilor textile de tip: textile de interior – draperii, textile pentru mobilă și menaj etc.;
 • articole de galanterie textilă;
 • accesoriii și vestimentație ale căror proprietăți estetice și capacitatea de concurare sunt asigurate de design-proiectare
 • selectarea argumentată a materialelor;
 • realizarea tehnologică a confecțiilor proiectate.

 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN TEXTILE (IMTex)

Titlul –  Inginer licențiat

Plan de învățământ

Domeniile de activitate:

 • planificarea şi organizarea proceselor  de fabricaţie;
 • asigurarea calităţii sistemelor de producţie; managementul resurselor umane; managementul calității;
 • analiza economico-financiară a activităţii;
 • marketing și antreprenoriat.

 

DESIGN ȘI TEHNOLOGII POLIGRAFICE  (DTP)

Titlul  – inginer licențiat

Plan de învățământ

Domenii de activitate:

 • proiectarea artistică a articolelor poligrafice, inclusiv proiectarea artistică asistată de calculator în domeniul poligrafic.
 • planificarea proceselor de fabricaţie poligrafice;
 • organizarea şi administrarea proceselor de fabricaţie a articolelor poligrafice;

Absolvenţii acestei specialităţi pot activa în calitate de: inginer-tehnolog în poligrafie, designer în poligrafie la întreprinderi poligrafice, tipografii, edituri, agenţii de reclamă, etc., precum şi în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor de învăţământ în domeniul fabricaţiei tehnologice şi designului produselor poligrafice.

 

TEHNOLOGIA ȘI DESIGNUL CONFECȚIILOR TEXTILE (TDCT)

Titlul  –  Inginer licențiat

Plan de învățământ

Opțiunea: CONFECȚII

Domenii de activitate:

 • elaborarea și modelarea noilor modele de produse de îmbrăcăminte;
 • elaborarea şi implementarea proiectelor constructive şi tehnologice ale noilor modele de îmbrăcăminte pentru orice segment-ţintă de purtători în cadrul întreprinderilor;
 • organizarea proceselor de producție în cadrul întreprinderilor industriale de confecții textile;
 • utilizarea tehnologiilor informaţionale la elaborarea produselor de îmbrăcăminte originale şi lansarea acestora în fabricaţie.

Opțiunea: TRICOTAJE

Domenii de activitate:

 • proiectarea tricoturilor de diferite structuri şi proprietăţi;
 • elaborarea proceselor tehnologice de obţinere a tricoturilor şi fabricarea produselor din tricot;
 • managementul producerii;
 • organizarea procesului de fabricaţie a tricoturilor în cadrul întreprinderii;

 

TEHNOLOGIA ȘI DESIGNUL ÎNCĂLȚĂMINTEI ȘI A ARTICOLELOR DE MAROCHINĂRIE  (TDIAM)

Titlul  –  Inginer licențiat

Plan de învățământ

Domenii de activitate:

 • proiectarea artistică a încălțămintei și articolelor de marochinărie;
 • proiectarea inginerească a produselor de încălţăminte și articolelor de marochinărie (genţi, truse, cordoane, mănuşi, portmonee, etc.), inclusiv cu aplicarea softurilor specializate de proiectare 2D și 3D;
 • elaborarea proceselor tehnologice de fabricaţie a confecţiilor din piele;
 • managementul producerii;

Absolvenţii specialităţilor TDCT, TDIAM și IMTex pot lansa  proprii afaceri în domeniu sau se pot angaja la  întreprinderile de confecții, încălțăminte, articole de marochinărie, automotive (piese de interior din  textile, piei și înlocuitori de piele), mobilă (proiectarea și fabricarea acoperământului mobilei moale din materiale textile, piei și înlocuitori de piele) ș.a.

Studii:   învățământ cu frecvență la zi;

              învățământ cu frecvenţă redusă.

    Limba de studii: română şi rusă.

    Durata studiilor:

 • La secţia cu frecvenţă : 4 ani – pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi absolvenţii colegiilor;
 • La secţia cu frecvenţă redusă: 5 ani – pentru absolvenţii colegiilor şi deţinătorii diplomei de bacalaureat.