VIITORUL SUNĂ BINE! STUDENȚII DE LA FACULTATEA TEXTILE ȘI POLIGRAFIE ÎN VIZITĂ LA ZIPHOUSE

Studenții anului I de la Facultatea Textile și Poligrafie, au făcut o vizită la Centru de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPHOUSE. Aceștea au făcut cunoștință cu oportunitățile oferite de acest centru ca: laboratorul IT dotat cu echipament performant, tablete grafice și soft-uri specializate de design-proiectare; studioul pentru fotografiere, asigurat cu echipament foto specializat; biblioteca de materiale textile în trend, cărți, sketchbook-uri și reviste, inclusiv în format electronic; laboratorul de design-proiectare, atelierul de croitorie și confecționare tehnologică a vestimentației și laboratorul de tricorate; spațiul Lounge pentru activitățile de comunicare, co-working  și pauze de cafea.
Tinerii studenți au fost invitați să participe la diverse module de instruire, seminate, workshop-uri și trening-uri cu formatorii locali și internașionali.  De asemenea au fost informați despre programele de accelerare ce oferă tinerilor designeri cu idei creative în domeniul fashion, șansa de a beneficia de mentorat, instruiri și suport pentru dezvoltarea și transpunerea proiectelor în afaceri de succes.

UTM – sistem hibrid de instruire!

Start ore în format mixt!
După un semestru virtual, învățatul alături de colegi este una dintre cele mai importante provocări în 2020. Anul acesta mizăm pe responsabilitatea fiecăruia dintre voi!
De aceea este important să contribuim fiecare la prevenirea infectării cu virusul COVID-19, respectând anumite reguli. 
Studenții #UTM ți-au pregătit un set de reguli de igienă și comportament care te vor ajuta să treci cu brio peste acest semestru!
Inspiră-te din acest filmuleț și ține minte: masca, dezinfectantul și distanța fizică sunt noua modă din 2020!
Respectă regulile și contribuie la menținerea studiilor în format mixt!
Tu ești primul responsabil de sănătatea ta!

 

Absolventa facultăţii Textile şi Poligrafie (fosta Facultate de Industrie Uşoară) invită tinerii la studii la UTM.

Absolventa specialităţii Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele de la Facultatea Textile şi Poligrafie, Mariana Melnic, este mândră că a facut studii la UTM. Facultatea ia oferit posibilitatea să se formeze ca personalitate, cu competente utile pentru o carieră de succes.
Ea face apel către tinerii absolventi ai liceelor si colegiilor să nu eyite si să facă alegerea in favoarea UTM, universitatea numărul unu in topul universităţilor din R.Moldova.

EȘTI PASIONAT DE FASHION, ARTĂ, STIL, MODELLING? FTP ESTE DESTINAȚIA TA!

De ce este nevoie să faci o facultate în domeniul textilelor și poligrafiei? Pentru că îți asigură o bază bună pentru creșterea continuă în carieră. Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei colaborează cu cei mai importanți angajatori din domeniu și oferă șansa angajării încă din facultate, iar pentru asta trebuie să fii cel mai bun. Acesta a fost laitmotivul întrevederii online, în cadrul Zilelor Ușilor Deschise la FTP.

La întrebarea oarecum sfioasă a elevilor claselor absolvente din licee și colegii cum pot deveni studenți ai acestei faimoase facultăți, răspunsul a fost simplu: important e să-ți dorești cu tot dinadinsul acest lucru, dar și să fii pasionat de fashion, artă, frumos, stil, modelling. FTP îți va oferi ocazia  să descoperi fascinanta lume a unor specialități aflate la graniţa dintre tehnică, ştiinţă şi artă. Și pentru că frumosul și arta tind mereu spre deschidere, Facultatea aplică același principiu și în formarea designerilor, modelierilor, pictorilor-decoratori, inginerilor. E vorba despre o deschidere a viziunilor, imaginației, dar și a frontierelor propriu-zise.

Profesorii FTP – decanul Valentina BULGARU, prodecanul Svetlana CANGAŞ, șefa Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie Marcela IROVAN, șefii programelor de studii Alina TOCARCIUC (DVI), Olga SUGAC (TDCT), Lucia ADASCALIŢA și Viorica CAZAC (DTP), Nicolai ISCHIMJI (TDÎAM şi IMTex), Angela GHELBET, membră a Comisiei de Admitere din partea FTP, împreună cu Radu MELNIC, secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, UTM, le-au vorbit elevilor despre faptul că prin diverse proiecte și programe de mobilitate academică studenții FTP au posibilitatea să studieze experiențe noi, pe care să le transpună ulterior în propriile creații. În acest scop, în diferite perioade, și-au deschis ușile Instituto Internazionale Fashion Design &Marketing POLIMODA, Florence și Academia di Belle Arti di Como Aldo Galli, Italia; Universitatea din Lisabona, Portugalia, Universitatea ST. Ambrose, Iowa, SUA, Universitatea din Oradea, România ș.a.

Ar fi un pas mare și important pentru elevii de la Râbnița, Tiraspol, Comrat, Ceadâr Lunga, Ștefan Vodă, Criuleni, Chișinău, care s-au conectat astăzi la eveniment, să ne ducă faima peste mări și țări, strălucind pe marile podiumuri sau văzându-și numele pe coperțile unor bestsellere editate de celebrele edituri ale lumii!

Absolvenții programului Design Vestimentar vin cu un mesaj glogal prin colecțiile elaborate

Absolvenții 2020 ai programului de studii Design Vestimentar Industrial UTM își lasă amprenta în viața universitară prin proiectele sale. Chiar dacă acestea au fost configurate de pandemie, dorința de a crea, speranța, încrederea, perseverența au instituit principala stare de spirit – o credință în bine, credință în artă și valori umane.

Proiectele au fost însoțite de colecții, iar tematicile au reflectat aspecte sociale, culturale și general-umane. Cele mai relevante provoacă la:

1. Toleranță pentru oameni cu sindromul Down – studenta Țurcan Dorina, coordonator Savițcaia-Baraghin Iarîna, conf.univ.dr;

2. Atitudine eco față de resursele acvatice – student Janu Mihai, coordonator Tocarciuc Alina, l.u.;

3. Depășirea stereotipurilor din societate – studenta Melnic Alexandrina, coordonator Bujorean Tatiana, l.u;

4. Conștientizarea impactului suprapopulării umane – studenta Mihailov Otilia, coordonator Tocarciuc Alina, l.u.;

Susținerea proiectelor a estimat rezultatele într-un format online pe 19 și 20 iunie, iar comisia de evaluare a fost constituită din cadrul profesoral în frunte cu președintele Eugen Hudorojcov, designer, înființătorul brandului autohton EHO.

 

Echipa profesorală aduce mulțumiri pentru buna colaborare și sprijin conducerii UTM, președintelui, profesorilor departamentului și absolvenților în realizarea acestei susțineri – eveniment dedicat creației.

 

Prima promoție de absolvenți ai programului de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poliografie

În iunie se numără boboceii – parafrazăm înțelepciunea populară, iar anul acesta boboceii i-am numărat online.

Anul acesta ne putem lăuda cu prima promoție de masteranzi de la programul de master Design și Dezvoltare de Produs, primul program de master cu diplomă dublă la Facultatea Textile și Poligrafie dezvoltat în colaborare cu colegii de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Întro atmosferă festivă, utilizând instrumentul MS Teams, masterandele grupei DDP-181M au prezentat rezultatele cercetărilor științifice din tezele de master, elaborate sub ghidarea competentă a cadrelor didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie și de la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România.

Tematica abordată de masterande derivă din direcțiile de cercetare științifică aprobată la Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie a Facultății Textile și Poligrafie, fiind una foarte actuală în domeniul textilelor cu abordări inovatoare și creative ale subiectelor sustenabilitate, modă durabilă, tehnologii de reciclare – reutilizare vestimentară, valorificarea patrimoniului material național, tehnologii inovaționale de imprimare 3D în industria fashion.

Mihaela Beșliu, coordonator științific Stela Balan, conf. univ., dr., a prezentat teza de master cu titlul „Studiul costumului tradițonal din Basarabia, și zonele Moldovei și Bucovinei, România, cu valorificarea elementelor structurale în costumul contemporan pentru ocazii speciale”.  Tema lucrări este actuală, deoarece în ultimii ani se observă o tendinţă generală de revenire la valorile culturale naționale. Se pune tot mai frecvent accentul pe tezaurul cultural pe care l-am moștenit de la strămoşi, se observă utilizarea elementelor caracteristice portului tradiţional în lucrările multor oameni de artă, precum şi a designerilor vestimentari contemporani. În rezultatul elaborării tezei de master au fost propuse diverse soluţii constuctive şi noi modele de produse vestimentare pentru ocazii speciale pentru femei și bărbați,  create, utilizând elemente structurale ale costumului tradițional din Basarabia și zonele Moldovei și Bucovinei, România.

Olga Samoilă, coordonator științific Jana Cîrja, conf. univ., dr., dezvoltă  în teza de master cu titlul „ Influența tehnicii boro asupra funcționalității unui produs de îmbrăcăminte” folosirea mai multor elemente aplicate în reutilizarea vestimentaţiei hand made. Actualitatea temei derivă din tendințele actuale de a trăi o viață cât mai echilibrată, prin prisma mediu ambiant curat, bazată pe conceptele globale de reducere a deșeurilor, de consum rațional și eficient de resurse, de înlocuire a materiei prime toxice cu cea naturală, fără a dăuna mediului. Compartimentul căruia i s-a acordat atenție prioritară şi în care autoarea  şi-a adus contribuția constă în studiul diverselor metode de reciclare a produselor de îmbrăcăminte și identificarea unei metode optime în vederea asigurării sustenabilității produselor din tricot. La finalul lucrării autoarea prezintă metodele de reproiectarea a produselor din tricot.

Cristina Lazăr, coordonator științific Marcela Irovan, conf. univ., dr., a abordat tema „ Aplicații ale tehnologiilor neconvenționale de imprimare 3D în vederea valorificării portului tradițional românesc”, devenind una dintre primele masterande care au realizat tehnologic un fragment de produs într-o tehnologie a viitorului. În rezultatul activității realizate a fost definit algoritmul de realizare a produsului vestimentar prin printare FDM, prin abordări creative în promovarea portului popular. Valoarea practică a tezei rezultă din soluțiile și aplicațiile practice propuse pentru promovarea portului popular, aplicând tehnologiile de printare și programare tridimensionale. Ca aplicație ce se utilizează în realizarea produselor virtuale, a fost selectată CLO 3D, prin intermediul platformei a fost proiectat, modelat, asamblat, probat și simulat, un ansamblu vestimentar contemporan elaborat pe baza portului tradițional românesc.

Președintele CEM Tudor Stăvilă, prof. univ., dr. h., Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, a apreciat prestația exemplară a masterandelor, actualitatea tematicii abordate și rezultatele frumoase ale cercetărilor științifice, menționând aportul cadrelor didactice care au asigurat coordonarea tezelor de master.

În ansamblu, se poate de menţionat, că tezele de master au fost îndeplinite la un nivel înalt şi prezentate de către studenţi la timp, încadrându-se în graficul stabilit de departament în conformitate cu calendarul universitar.

Prestația masterandelor a fost apreciată la nivel foarte înalt, acestea urmând să prezinte tezele de master în cadrul ședinței de susținere la Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România la sfârșitul lunii iulie anul curent.

Enunțarea notelor finale ale examenului de finalizare a studiilor superioare de master a fost urmat de un moment emoționant pentru toți, absolventele venind cu mulțumiri pentru cadrele didactice care le-au ghidat pe parcursul studiilor.

„Am aplicat la studii de master după o perioadă mai lungă după absolvirea studiilor de licență – dar simt că am revenit acasă, acasă, unde suntem susținute și încurajate să perseverăm spre a ne realiza visele și aspirațiile profesionale – acasă, la noi, la Facultatea Textile și Poligrafie. Vă mulțumim, dragi profesori!” – a spus cu emoții Mihaela Beșliu, deja absolventă, master în Inginerie.

Felicitări pentru toți „boboceii” de anul acesta, care și-au desfăcut aripile pentru zborul, numit Viață!

Suntem mândri de succesele voastre și … Vă așteptăm „acasă” !

Licența 2020, FTP: Noi concepte de produse tipografice și derivate din tipar

Primul program din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, în cadrul căruia au fost susținute proiectele de licență în acest an universitar, a fost tradițional „Design și tehnologii poligrafice”. Susținerea publică a avut loc pe 10 și 11 iunie 2020, online, utilizând aplicația Microsoft Teams, președinte al comisiei de examinare fiind conf. univ., dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Ghidați de către cadrele didactice ale programului, studenții au abordat o diversitate mare de produse tipografice: seturi educaționale pentru copii, cărți cu povești și jocuri, enciclopedii, ediții de carte pentru dezvoltarea creativității, seturi multifuncționale de birou, ediții grafico-artistice, ediții cu epigrame, ediții didactico-literare cu benzi desenate, ambalaje pentru dulciuri, pentru sucuri, ambalaje biodegradabile pentru produsele lactate, ambalaje ecologice pentru produsele alimentare, pentru odihnă, ambalaje pentru produsele cosmetice.

Toate proiectele prezentate s-au remarcat prin originalitate, creativitate, complexitate a abordării, multe din ele fiind la etapă de implementare, ca rezultat a colaborării cu instituțiile editorial-tipografice și educaționale din țară. Printre acestea pot fi menționate următoarele proiecte de licență: Elaborarea setului educațional interactiv pentru copiii cu vârsta de 3-5 ani, autor: Lia-Liliana ȘONȚU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea unei ediții de carte pentru dezvoltarea creativității prin desen, la copii de 7-12 ani, autor: Alisa CALUGHIN, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, Elaborarea cărții cu povești și jocuri, autor: Magdalena ZAHARIA, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea benzilor desenate bazate pe narațiunea populară, autor: Cristi MUNTEAN, coordonator: conf. univ. dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a ambalajelor inteligente pentru produse lactate din materiale biodegradabile, autor: lect. univ. Marin CUCERENCU; Soluționarea estetică și constructivă a ghidului pentru copii cu vârsta de 7 ani în vederea promovării Republicii Moldova, autor: Andrei STAMATIN, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a calendarelor multifuncționale de birou, autor: Mihai ROMANCIUC, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA; Soluționarea estetică și constructivă a ediției de carte narativă pentru copii, autor: Moșneagu Elena, coordonator: conf. univ., dr. Jana CÎRJA; Soluționarea estetică și constructivă a brand book-ului programului Design și Tehnologii Poligrafice, autor: Cristina BAHNARU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC.

Președinta Comisiei Examenului de Licență, conf. univ., dr. Natalia PROCOP, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei, prin prezentările proiectelor de licență ale programului Design și Tehnologii Poligrafice a reconfirmat încă odată poziția sa de lider pe piața educațională națională prin gradul de pregătire, organizare și desfășurarea susținerii online a proiectelor de licență la cel mai înalt nivel. Au fost abordate subiecte și produse de o mare actualitate și complexitate, fiind identificate soluții estetice și constructive integrate cu tehnologiile educaționale, editoriale actuale, analizate și alese materiale de calitate conforme exigențelor impuse produselor pentru care au fost selectate, în corelație cu tendințele actuale cu referință la ecologicitatea lor, inofensivitatea, biodegradabilitatea etc., au fost identificate soluțiile tehnologice privind tehnologia de tipar utilizată, echipamentele și organizarea fabricației. Toate proiectele au abordat aspecte de siguranță a muncii și evaluarea eficienței economice a proiectelor.

În aceeași ordine de idei, dna președintă CEL a ținut să felicite studenții cu rezultatele obținute, cu conferirea titlului de inginer licențiat în Design și Tehnologii Poligrafice, menționând că rezultatele studenților nu ar fi fost posibile fără ghidarea de către cadrele didactice ale programului, urându-le mult succes în continuare.

Mihai Janu: „Sunt mândru și fericit că am ales UTM!”

Acum patru ani, Mihai JANU a ales să-și continue studiile în designul vestimentar la Facultatea Textile și Poligrafie a Universității Tehnice a Moldovei. Excelând în studii, dar și în profesia de designer, atingând un succes notabil în etalarea creațiilor vestimentare pe podiumurile de modă, spune că este mândru și fericit că a făcut această alegere.

– Aici, la UTM, am găsit locul potrivit și mediul necesar în care să mă afirm, fapt pe care îl datorez în totalitate profesionalismului și atitudinii profesorilor mei, care m-au învățat arta frumosului prin harul și măiestria lor. Aici, la UTM am găsit și comunitatea, spațiul și echipamentul necesar în care să mă dezvolt ca specialist. M-au ajutat și mobilitatea, atitudinea, implicarea în diverse evenimente a studenților, cadrelor didactice și administrației UTM. Vreau să le mulțumesc pentru această oportunitate și să vă îndemn și pe voi, dragi candidați la studii, care sunteți viitorul Republicii Moldova, să vă creați viitorul așa cum vreți voi. Vă sugerez să vă îndreptați atenția spre Universitatea Tehnică a Moldovei, unde veți deveni ingineri, ingineri care creează Viitorul!

Modest și cumpătat în dezvăluirea propriilor succese, el însuși merită o apreciere aparte. S-a făcut remarcat în domeniul studiilor, în care excelează cu o medie foarte aproape de 10 în Lista Rectorului – un top al studenților UTM (1%) cu cea mai înaltă reușită academică, dar și în designul vestimentar în care se specializează. Urmându-și pasiunea și croind frumosul așa cum îl vede el, Mihai iese în evidență datorită rochiilor de gală pentru femei, dar și ținutelor pentru bărbați, pe care le accesorizează într-un mod inedit. Ca un veritabil artist, spune că drept sursă de inspirație îi servește absolut tot ce vede: flora, fauna, cosmosul, arhitectonica, istoria vestimentației și, desigur, designerii cu o gândire neordinară. Paralel cu studiile în domeniul designului vestimentar, activează în diverse proiecte, care, în opinia sa, îl ajută să se dezvolte ca personalitate și designer.

MARINELA DRĂGAN: „LA FTP, MODA ȘI ARTA SUNT PĂRȚI ALE ACELEIAȘI COMUNIUNI”

Pasionată de modă și artă,  Marinela DRĂGAN a avut fericita ocazie să descopere că la Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei, acestea sunt părți ale aceleiași comuniuni, integrându-se perfect în paleta variată a programelor de promovate cu dăruire de Centrul de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID.

Urmează specialitatea „Tehnologia și designul confecțiilor textile” și consideră această  alegere drept cea mai reușită pentru viitorul carierei sale. Unul din motivele principale a fost oportunitatea de a studia esența modei și a designului de la cei mai mari profesioniști în domeniu și a îmbrățișa alături de ei profesia care se pliază perfect cu aspirațiile sale.

Aici, la FTP, și-a dat frâu liber spiritului creativ pentru a-și urma pasiunea pentru modă și artă. Concomitent, și-a cultivat aptitudini tehnico-inginerești, gândirea strategică, dar și capacitatea de a lucra în echipă. Este o experiență de vis, care îi permite valorificarea și aplicarea în practică a cunoștințelor căpătate pe parcursul studiilor, motivând-o să se gândească de pe acum la deschiderea unei afaceri în domeniu și a contribui astfel la industrializarea Republicii Moldova și competitivitatea țării pe plan mondial.

 

PREOCUPĂRI PROFESIONAL-DIDACTICE. CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE

Cunoscută pentru inovațiile sale în crearea hăinuțelor pentru copiii prematuri, dar și autoarea primului brand de confecții vestimentare pentru bebeluși, Victoria Cojocari DANILA, lect. univ. la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, a făcut echipă cu conf. univ., dr. Stela BALAN, colega sa de facultate și universitate, unde își desfășoară activitatea didactică – FTP-UTM, dar și cu prof. univ., dr. ing. Antonela CURTEZA de la  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor, unde urmează paralel studiile de doctorat,  excelând împreună cu două lucrări științifice de valoare la Conferința tehnico-științifică internațională „Tehnologii noi în procesul de studii și producție”, organizată recent, în format online, de Рязанский Институт Развития Образования.

Prima lucrare cu tema „Требования, предъявляемые к текстильным материалам для функциональной одежды для недоношенных детей” a scos în evidență aspecte importante, reflectate de altfel și în teza sa de doctorat, cu referire la cerințele față de materiale textile folosite pentru confecționarea hăinuțelor funcționale pentru copii prematuri. Alegerea materialelor în acest scop e un proces extrem de complex și migălos – trebuie avut în vedere faptul că îmbrăcămintea pentru copii se confecționează din materiale textile în culori deschise, care pot fi ușor spălate și care conferă hainelor un aspect atractiv. Pentru categoria bebelușilor prematuri, sunt selectate doar acele materiale care pot fi fierte în timpul spălării. Materialele trebuie să fie moi și ușoare, să aibă indicatori de igienă ridicați, astfel încât îmbrăcămintea fabricată să contribuie la creșterea indicatorilor vitali ai acestei categorii de copii. Astfel de materiale sunt bumbacul organic, inul cu proprietăți îmbunătățite,  lână, fibre de lyocell etc.

Cea de-a doua lucrare cu tema „Современные образовательные технологии, интегрированные в инженерное образование” se referă la un subiect studiat în  monografia ce va fi ulterior publicată – tehnologiile moderne implementate în învățământul ingineresc. Potrivit autoarelor, studiile în dezvoltarea intelectuală a inginerilor indică faptul că sarcina pedagogiei moderne este pregătirea studentului de astăzi pentru activități de inginerie în viitorul apropiat în condițiile Industriei 4.0, care vor contribui la reducerea comunicării personale și a relațiilor dintre oameni. Necesitatea relației dintre știința educației și rolul tehnologiilor educaționale moderne este foarte importantă pentru dezvoltarea unei pedagogii promițătoare de mâine – cea mai activă componentă a proiectelor de dezvoltare socială prin educație. În acest proces, personalitatea viitorului student este studiată nu ca un fenomen izolat, ci într-o anumită situație pedagogică.

Misiunea universității este de a dezvolta capacitatea studenților de a învăța și nu doar de a acumula cunoștințe. Studentul ar trebui să se străduiască să învețe lumea, să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile intelectuale și creative, prin munca constantă și prin dorința de a cunoaște, explora și adapta activitățile profesionale care îl vor forma ca o personalitate integrală. Cunoștințele teoretice și abilitățile practice devin valori numai atunci, când studenții își dau seama de importanța lor și de nevoia de a le folosi în viață și în activitățile profesionale ulterioare. Sarcina principală a facultății, instituției de învățământ tehnic superior este de a preda materii valoroase care să trezească dorința de cunoaștere a studentului și de descoperire a valorilor profesionale. Prin urmare, conținutul procesului educațional ar trebui să includă cunoștințe care să contribuie la formarea integrală a personalității studentului.