Ziua UTM în UTA Găgăuzia

Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră al UTM a organizat o sărbătoare de zile mari în Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia – Ziua UTM în Gagauz-Yeri – o manifestare de amploare, dedicată orientării profesionale a elevilor claselor a 12-a din instituțiile de învățământ preuniversitar din UTAG în specialitățile de profil ingineresc din cadrul UTM, în contextul frumoasei colaborări dintre autoritățile găgăuze cu unica instituție de profil tehnic-ingineresc din republică – Universitatea Tehnică a Moldovei.

Însoțiți de către Natalia Cristeva, şef Direcție Învățământ UTAG, și Anna Russu, șef-adjunct, reprezentanții CEGHID – directorul Radu Melnic și vicedirectorul Natalia Șestenco, și susținătorii lor permanenți – profesorii Raisa Druță (FTA) și Roman Grițco (FET), studenții Mihai Janu (FTP), Mehria Mohammadi (FUA), Diana Timercan (FTA), Marina Baboglo (FIMIT) au fost întâmpinați cu săli arhipline atât la Comrat, cât și la Ceadîr-Lunga.
Cu susținerea autorităților locale din domeniul educației, la Comrat, în incinta Liceului „G. Gaidarji”, au fost invitați elevi ai liceelor teoretice „Gavriil Gaidarji”, „Nicolae Tretiacov”, „Dmitrii Mavrodi”, „Dmitrii Caracioban”, Liceului-Internat Regional cu Profil Sportiv – din Comrat, dar și ai liceelor teoretice „M. Tuzlov” din s. Chirsova, Liceul Moldo-Turc „Suleyman Demirel” din s. Congaz, Liceul Teoretic „Dmitri Celenghir” din s. Avdarma, LT „Axentii Doljnenco” din or. Vulcăneşti.
Iar la Ceadîr Lunga, în incinta Liceului Teoretic nr. 2, au fost prezenți elevi ai Liceului Teoretic „V. Moșcov”, Liceului Teoretic Raional „Mihail Guboglo”, Liceului Teoretic „Orizont”, filiala Ceadîr-Lunga, liceelor teoretice „B. Ianocoglo” și „S. Baranovski” din s. Copceac și ai Liceului Teoretic din satul Cazaclia.
Elevilor găgăuzi le-au fost prezentate două mini-expoziții cu lucrări reprezentând inovații și creații originale ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor UTM, prin care s-a făcut o demonstrație a evoluției extraordinare, în timp, a spiritului inovativ la UTM. Multe din aceste lucrări, la fel ca cele etalate în cadrul Expoziției anuale tradiționale a UTM „Creația deschide Universul”, vor ajunge să fie implementate cu succes în domeniile pentru care sunt destinate și vor servi în continuare un prilej de mândrie pentru UTM.
Demonstrarea lucrărilor a fost suplimentată cu discursuri inspirate ale reprezentanților UTM despre necesitatea specialităților inginerești în viața de zi cu zi, discursuri susținute de către oficialii găgăuzi Natalia Cristeva și Anna Russu, care au subliniat importanța ingineriei pentru dezvoltarea industriei și economiei naționale, inclusiv a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, și a pregătirii cadrelor de ingineri la specialitățile de care au nevoie agenții economici, companiile și autoritățile publice din partea locului.
Adresându-se tinerilor găgăuzi, Radu MELNIC, director CEGHID, dar și secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, a menționat că UTM și autoritățile UTAG dezvoltă un programul de acordare a locurilor de studii la UTM pentru tinerii din Găgăuzia, la propunerea și cu susținerea Comitetului Executiv al Autonomiei. Un Memorandum privind achitarea de către UTA Găgăuzia a burselor de studii la UTM pentru tinerii găgăuzi a fost semnat, inițial, pe 12 iulie 2018, de către Bașcanul UTA Găgăuzia Irina VLAH și rectorul UTM Viorel BOSTAN. Iar în fiecare an, în baza acestui Memorandum, conducerea UTM și autoritățile UTA Găgăuzia semnează acorduri adiționale, în baza cărora UTAG acoperă integral câte 50 de taxe de școlarizare pentru tinerii găgăuzi, care aleg să studieze o specialitate în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.